Rydd fortauene

Nå har snøen kommet tilbake til Trondheim, og samme problemet melder seg igjen:

Mens bilveien er ryddet og klar til bruk etter kort tid, vokser snøhaugene på fotgjengerfeltet. Snøen fra kjørefeltene blir brøytet opp på fortauene. Fotgjengere er henvist til smale stier mellom snøhauger. Når disse regner bort, blir det først sørpedammer, og så speilglatte isflater. Har man med seg barnevogn, gåhjelp eller er litt ustødig på beina, blir framkosten nærmest umulig gjennom store deler av vinteren.Per idag er det slik at det er huseierne som har ansvaret for rydding og strøing av fortauet. Det kan stilles en rekke spørsmål ved det, særlig i byer der ansvarsfordelingen ofte er uklart. Hvem skal strø når fortauet ligger foran en boligblokk? Huseiere eller leietakere? Hvem skal jeg snakke med om jeg ikke er fornøyd? Men det mest grunnleggende spørsmålet er vel: Hvorfor har kommunen ansvar for å legge tilrette at bilkjørere kommer fram, men ikke fotgjengere?

Det skulle være en selvfølge at kommunen må legge tilrette for at fotgjengerfelt og sykkelstier er fult brukelige også om vinteren. Gåing og sykling er tross alt de allermest miljø- og klimavennlige transportmidlene, som dessuten bidrar til bedre byluft og sunnere innbyggere.

Om ikke huseierne tar ansvaret, må kommunen komme på banen. Førstprioritet må være full framkommelighet på alle gang- og sykkelstier. Så få man heller legge kostnadene for det tilbake på huseierne.

Vi får håpe at vi kan gå neste vinteren i møte på kommunalt ryddete fortauer- slik at vi slipper å kjøre isteden….