Regionsamling og programseminarer

Programseminar for Trondheim og Sør-Trøndelag, og regionsamling for Midt-Norge, 21.-22. mai 2011

Sted: Rådhuset i Trondheim, Møterom D

Trondheim MDG inviterer til medlemsmøte for valg av kommuneprogram 2011 lørdag 21. mai kl 14.00. Møtet vil bli etterfulgt av medlemsmøte for Sør-Trøndelag MDG med valg av fylkesprogram og nytt styre fra kl 16.00. Vi avslutter dagen med en bedre middag sammen.

Søndag 22. mai er satt av til Regionsamling for å koordinere og forberede oss til valgkampen.

Velkommen til alt eller deler av programmet! For spørsmål, ta kontakt med Jan på tlf  97659832 eller Une på tlf 90849505.

Program:

Lørdag 21. mai

kl 1400: Kommuneprogram for Trondheim. Diskusjon og vedtak.

kl 1600: Fylkesprogram for Sør-Trøndelag. Diskusjon og vedtak.

kl 1800: Sør-Trøndelag fylkeslag

– Budsjett for valgkampen

– Utsatt årsmøtesak: Styrevalg

kl 1900: Middag

Søndag 22. mai

kl 1000 Regionsamling for Midt-Norge

1. Hovedsaker i valgkampen. Hvilke saker vil de enkelte fylkes- og lokallagene prioritere? (John Hille)

2. Grønn oppvekst. (Hilde Opoku)

3. Saker av felles regional interesse

– Godsterminal (Tommy Reinås)

– Er det andre saker der vi bør vurdere felles utspill?

4. Mediearbeid. Hvordan kan vi støtte hverandre mht. kontakt med journalister, skriving osv?

5. Nettsider og brosjyremateriell. Kort om status nasjonalt. Hvilke behov har lagene når det gjelder egne nettsider og brosjyrer, hva kan vi utveksle/samordne?

6. Økonomi.

kl 1400 Lunsj