Proteststorm til ettertanke

Protestene mot transittmottak på Persaunet er voldsomme. En stor del av Norges befolkning ser ut til å være overbevist om at asylmottak er farlig. Harald Nissen fra De Grønne påpekte at denne delen av byen har hatt en usedvanlig høy tetthet av psykiatriske institusjoner uten at det har skapt store vanskeligheter, men argumentet hans gjorde ikke inntrykk, kommenterer Trygve Lundemo.