Oppfølging av markaplanen

Å påstå at Markaplanens intensjoner ikke er fulgt opp av Trondheim kommune de senere årene blir feil. Men ting kan bli bedre, skriver Harald A. Nissen.