Olav Tryggvassons gate

Så har Bygningsrådet sendt på høring et forslag om å grave ut Olav Tryggvassons gate for å bygge parkeringskjeller, til tross for at ingen tror det vil bli virkelighet av planene.

For det første er den antydede prisen så høy – ca en million pr parkeringsplass – at anlegget neppe noen gang kan bli lønnsomt.

Riksantikvaren har dessuten varslet innsigelse av hensyn til de historiske kulturlagene gatelegemet hviler på. Og skulle han tillate utgraving vil det påløpe et tresifret antall millioner til arkeologiske undersøkelser.

Argumentet for å bygge et slikt anlegg er å sikre kundegrunnlaget til butikkene i Midtbyen. Det spørs likevel om ikke handelen i Midtbyen kan få en betydelig knekk dersom denne sentrale gata stenges i flere år under anleggsperioden. Det ville antakelig vært bedre for handelsstanden om den planlagte opprustinga av Olav Tryggvassons gate kom igang umiddelbart, i stedet for å settes på vent mens enda en resultatløs høringsrunde skal gjennomføres.

Tanken om at Midtbyen skal kunne konkurrere med de bilbaserte kjøpesentrene på parkering er dessuten en misforståelse. Midtbyen må konkurrere ved å styrke sine særtrekk som sentrum for en by og en region. Midtbyen er ikke minst det overlegent viktigste knutepunktet for kollektivtransport i Trøndelag, og med parkeringsanlegg blant annet på Brattøra, ved Bakke bru og på Torget burde det vær mulig også for bilister å ta seg fram til Byhaven og andre mål langs Olav Tryggvassons gate.

Alle trøndere har følelser for den Midtbyen som definerer landsdelens identitet . Den historiske byen med sine karakteristiske gater og veiter og et mangfoldig utvalg av nisjebutikker, kafeer og parker har kvaliteter som intet kjøpesenter kan by på. Det er dette som må reindyrkes som Midtbyens konkurransefortrinn.

Jan Bojer Vindheim
Miljøpartiet De Grønne