Fotocredit: Ola Lund Renolen

Ola er i gang som varaordfører

Mens Hilde Opoku har ett års permisjon fra bystyret for å jobbe som spesialrådgiver for den ghanesiske presidenten, er det Ola Lund Renolen som har vår plass i formannskapet, og som er fungerende varaordfører i Trondheim.

5. oktober 2017

Det er nå litt over to år siden Ola og resten av bystyregruppa ble valgt inn i Trondheim bystyre etter lokalvalget i 2015. Ola har bakgrunn fra kulturfeltet, både fra kulturenheten i Trondheim kommune og i ulike jobber i filmbransjen, seinest som filmsjef ved Kosmorama Internasjonale Filmfestival. Lite visste han i 2015 at han to år seinere både skulle få traktere ordførerklubba og ikle seg ordførerkjedet!

Som det tredje største partiet i bystyret, og det nest største i samarbeidskoalisjonen som styrer byen, er det naturlig at Miljøpartiet De Grønne innehar varaordførervervet. Som fungerende varaordfører får Ola møtt utrolig mange mennesker, blant annet fra de kommunale enhetene, fra et mylder av ulike bedrifter og organisasjoner, og ambassadører fra andre land.

I fravær av ordfører Rita Ottervik, er Ola fungerende ordfører. Det innebærer blant annet å lede møter i bystyret, formannskapet og bygningsrådet, og å være offisiell representant for kommunen ved ulike anledninger. Bildet er fra en mottakelse i tilknytning til konferansen «Storbyens hjerte og smerte» som Ola åpna 4. oktober.