Nytt lokallagsstyre

Fotocredit: Eline Hansen Næset. Bak fra venstre: Ask Ibsen Lindal, Hans Vikheim og Geir Arne Kjønstad Foran fra venstre: Mona Undisdatter, Anette Nistad, Ingunn Moen og Elisabeth Finne

Lørdag 30. januar hadde MDG Trondheim sitt årsmøte og valgte blant annet nytt styre.

31. januar 2016

Det nye styret ser nå slik ut:

Anette Nistad (leder)
Hans Vikheim (nestleder)
Geir Arne Kjønstad (kasserer)
Ingunn Moen (styremedlem)
Ask Ibsen Lindal (styremedlem)
Elisabeth Finne (1. vara)
Mona Undisdatter (3. vara)
Sigurd Sætherø Steen (2. vara) og Jon-Arild Johansen (4. vara) var ikke til stede.

I tillegg til disse valgte representantene har bystyregruppa, Grønn Ungdom, Grønne Studenter og Grønne Seniorer hver sin representant i styret.