Fotocredit:

Nye Veier på ville veier om trafikk og klimamål

13. september skal bygningsrådet gi sin innstilling til planforslag for E6 øst mellom Trondheim og Værnes. Planforslaget strider mot både klimaforliket, bymiljøavtalen og Paris-avtalen.

6. september 2016

13. september skal bygningsrådet gi sin innstilling til planforslag for E6 øst mellom Trondheim og Værnes. Rådmannen har i sitt saksfremlegg gått til det uvanlige skritt å komme med to alternative innstillinger; en som aksepterer planforslaget og en som avviser forslaget. Begrunnelsen for det siste er at premissene for planen er antakelsen om økt biltrafikk inn til Trondheim.

Økt trafikk er sannsynligvis riktig. Problemet er at regjeringens nyskapning, det statseide firmaet Nye Veier – på folkemunne etter hvert kjent som Ville Veier – utelukkende har ansvar for å bygge bilveier. Følgelig strider statens planforslag ironisk nok mot tre viktige statlige vedtak. 1) Stortingets klimaforlik som sier at all trafikkøkning inn mot de større byene skal tas med gang, sykkel og kollektive løsninger. 2) Bymiljøavtalen som Trondheim nylig framforhandlet med Samferdselsdepartementet som forutsetter reduksjon i biltrafikken for å få utbetalt belønningsmidlene som skal gå tiltidenes storsatsningen på kollektivtrafikk. 3) Paris-avtalen som Norge har ratifisert og som slår fast at norske klimakutt fortrinnsvis skal skje i trafikken. Behovet for økt tunnelkapasitet på E6 øst kan ikke vurderes uavhengig av planene for økt kapasitet på jernbanen på samme strekning. Det er heller ikke behov for å øke veikapasiteten på denne strekningen mellom tunnelene.

Det er derfor urimelig at vi skal legge beslag på enda mer matjord for en vei det ikke er behov for. Dette viser hvor meningsløst det er å etablere et veiselskap hvis oppdrag vurderes uavhengig av andre samfunnsbehov. Det er nå opp til politisk nivå å gjøre den endelige vurderingen for Trondheim sin del.

Miljøpartiet De Grønne er ikke i tvil: Ikke bare må det økte transportbehovet mellom Trondheim og Stjørdal tilrettelegges med økt kapasitet på jernbanen, flere som i dag kjører bil på strekningen må også finne veien til toget. Staten på sin side må gå inn i samtida og etablere en enhetlig transportinstitusjon. Bilens glanstid er passert. Å føye oss etter en minister som undergraver egne avtaler er uaktuelt.

Hilde Opoku, Miljøpartiet De Grønne, varaordfører i Trondheim

(Dette innlegget sto på trykk i Adresseavisen 6. september 2016.)