Fotocredit: Eline Hansen Næset

Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Etter å ha fått innspill fra medlemmene og å ha gjennomført intervjuer med mange aktuelle kandidater, har nominasjonskomiteen nå levert ei liste som toppes av Ola Lund Renolen. Bak ham følger nåværende fylkestingsrepresentant Tore Dyrendahl og bystyrerepresentant Line Ingebrigtsen Fjørstad.

3. oktober 2018

Hele lista ser slik ut, med forhåndskumulerte kandidater i fet skrift:

 

1 Ola Lund Renolen 28.10.1964

2 Tore Dyrendahl 09.03.1990

3 Line Fjørstad 26.04.1993

4 Aurora Meland Winger 05.03.1991

5 Bente Aina Ingebrigtsen 11.09.1953

6 Stine Børø Szell 17.07.1991

7 Chris André Meland Winger 19.02.1988

8 Ingunn Moen 21.02.1974

9 Ask Ibsen Lindal 20.02.1994

10 Siv Maren Sandnæs 29.01.1988

11 Astrid Grendstad 06.07.1964

12 Johannes Mauritzen 21.07.1982

13 Mona Rudberg Undisdatter 11.04.1960

14 Ivar Henry Larsen 06.09.1957

15 Eline Hansen Næset 27.07.1990

16 Geir Arne Kjønstad 16.12.1969

17 Guro Katinka Storteig 06.02.1982

18 Asbjørn Syverhuset 24.11.1986

19 Tijana Gajic 06.01.1970

20 Knut Mork Skagen 29.12.1977

21 Fabiola Torp Herfjord 11.08.1984

22 Sigurd Sætherø Steen 13.06.1992

23 Kristin Torske 26.01.1989

24 Jan Vindheim 23.11.1945

25 Kristin Lønsethagen 29.07.1992

26 Pål Davik 02.01.1985

27 Aina Veronika Nesmoen 02.12.1974

28 Lars Kristian Iversen 24.09.1973

29 Laila Engan 05.01.1957

30 Odin Løkken Øra 13.03.1997

31 Pål Børge Henriksen 10.05.1979

32 Ida Cecilie Klem 02.02.1985

33 Jon-Arild Johansen 14.01.1974

34 Hanne Nes Reiersen 20.04.1992

35 Georg Michaelis 26.01.1995

36 Sylvia Hetlelid Isaksen 28.03.1990

37 Magne Njåstad 26.06.1962

38 Lise Hovik 24.02.1962

39 Tor Andreas Haugerud 07.01.1962

 

Hvordan den endelige lista blir seende ut, er opp til medlemmene på nominasjonsmøtet 31. oktober.

 

Her kan dere lese mer om de ti øverste kandidatene:

1. Ola Lund Renolen (f. 1964)

Ola Lund Renolen(f. 1964) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv, bortsett fra perioden som MDGs varaordfører 2017-2018. Ola er bystyrerepresentant i Trondheim og gruppeleder for MDGs bystyregruppe. Han ble valgt inn i MDGs sentralstyre i 2016 og er fortsatt medlem. Ola har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim.

 

Hjertesaker:

  • Revitalisering av Midtbyen. Bevare Midtbyens historiske særpreg og styrke byens sentrum som et naturlig møtepunkt.
  • Gode og konkurransedyktige kollektivtjenester. Bybane på sikt.
  • Stopp nedbyggingen av matjord og raseringen av biologisk mangfold.
  • Vil at Trondheim og Trøndelag skal bli europeisk kulturby i 2030. Arbeidet starter nå!

 

2. Tore Dyrendahl (f. 1990) 

Tore er utdannet sivilingeniør innen Energi og miljø ved NTNU, og jobber i dag i NVE. Han har sittet i fylkestinget siden 2015. Her er han medlem av transportutvalget. Han har tidligere vært talsperson i Trondheim Grønne Studenter, og har vært aktiv i partiet siden 2013. Han har tidligere vært med i 4H, Ingeniører uten grenser og ISFiT 2013.

 

Tore ble med i partiet på grunn av klima- og miljøsaken, og har jobbet mye med dette som folkevalgt. Han er også opptatt av bærekraftig byutvikling, samferdselspolitikk og en politikk som gir økt livskvalitet og mer tid til hverandre.  

 

3. Line Fjørstad (f. 1993)

Hun har vært representant for Miljøpartiet De Grønne i bystyret samt finans- og næringskomiteen sia valget i 2015. Hun sitter også i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og hun har møtt som vara i formannskapet. Hun går av som leder i Grønn Ungdom Trøndelag høsten 2018.

 

Hun vokste opp på Tiller og gikk på KVT før hun flytta til Midtbyen. Der bodde hun mens hun tok en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNUs fakultet for medisin og helse. Seinere bygde hun og samboeren et flyttbart hus på Svartlamon. Hun jobber som gruppetreningsinstruktør på 3T, læringsassistent hos eksperter i team og pedagog på Rabalderdans.

 

4. Aurora Meland Winger (f. 1991)

Aurora har bred politisk erfaring, både praktisk og gjennom studiene i statsvitenskap. Hun er nå leder av MDG Trondheim og 1. vara til MDGs sentralstyre. Av relevant erfaring kan nevnes: Andrekandidat til stortinget og valgkampkoordinator for De Grønne i Troms 2017, Styremedlem i Norges Arktiske Studentsamskipnad, leder studentutvalget ved HSL fakultetet, medstifter og leder Grønn Liste UiT. Arbeidet i Grønn Liste UiT gav valgseier og fulltids betalt verv som leder av studentparlamentet ved UiT 2016-2017.

Aurora er opptatt av klima og mennesker. Hennes hjertesak er at Trondheim skal bli en foregangsby i det grønne skiftet, da byene er ekstremt viktige. Aurora ønsker et Trondheim for alle menneskene som bor og lever i byen.

 

Utenom vervene over har Aurora blant annet jobbet fem år i eldreomsorgen, på boligkontoret til samskipnaden i Tromsø, i kiosk og i restaurant. Hun jobber nå i utelivsbransjen på Trondheim Camping.

 

5. Bente Aina Ingebrigtsen (f. 1953 i Namsos)

Faglig bakgrunn: Doktorgrad i sosiologi om lønnsforhandlinger og rettferdighet.

Yrke i 2018: Prodekan for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

 

Jeg har gjennomført mange forskningsprosjekter om arbeidsliv og organisasjoner. Jeg har dessuten vært toppleder ved 2 arbeidsplasser for hhv ca 30 og ca 100 forskere i til sammen 15 år. Jeg har ellers hatt noen år med lederoppgaver i fylkeskommune og ved universitet. I 2010 etablerte jeg butikken «Etikken» som en ideell organisasjon og har jobbet der som frivillig gjennom mange år.

 

Verv i MDG Periode
Fylkesleder i Sør-Trøndelag MDG 2011-2014
Medlem av landsstyret 2012-2014
Leder av organisasjonsutvalget (nasjonalt) 2013-2014
Talsperson for Trondheim MDG 2014-2016
Medlem av kontrollkomiteen (nasjonalt) 2014-2015
Nestleder i programkomiteen (nasjonalt) 2015-2017
Hyppig møtende vararepresentant til bystyret i Trondheim 2015-2019
Leder av programkomiteen for Trondheim MDG 2018-2019
Medlem av programkomiteen for Trøndelag MDG 2018-2019

 

6. Stine Børø Szell (f. 1991)

Jeg er nyutdannet realfagslærer og jobber for tiden på en 1.-10.skole i Trondheim. Jeg er oppvokst på en øy utenfor Ålesund, men Trondheim er den byen jeg føler meg hjemme i. Trondheim er, etter min mening, den perfekte kombinasjonen av internasjonal story og koselig småby. Jeg håper Trondheim kan fortsette å utvikle seg som «Teknologihovedstaden», men minst like viktig er det at vi blir en kommune som går foran og viser hvordan vi kan skape grønne og inkluderende samfunn. Jeg har stor tro på at vi kan få til begge deler.

Gjennom hele oppveksten har jeg vært nysgjerrig og utforskende. Jeg elsker å snakke med nye mennesker og fordype meg i nye tema. Samtidig har jeg alltid hatt en sterk rettferdighetssans, og det har ført til at jeg reagerer kraftig på urett når jeg møter på den i samfunnet. Med tiden har dette utviklet seg som et brennende engasjement for marginaliserte og misforståtte grupper. Selv om jeg egentlig er konfliktsky og innadvendt som person hiver jeg meg gjerne inn i politiske diskusjoner og debatter – fordi det er for viktig til å la være. Jeg er villig til å kjempe for dem som ikke alltid er i stand til å ta kampen selv, inkludert fremtidige generasjoner. Helt sentralt i tankegodset til De Grønne står solidaritet med alle mennesker, og det er nettopp derfor jeg har valgt å engasjere meg i MDG.

Det viktigste jeg kan tilføre som kandidat er et sterkt engasjement og en utålmodighet etter å få gjennomført politikken vår i praksis. Jeg er selv medlem av programkomiteen og jeg mener vi sitter på mange gode forslag som kan endre Trondheim til det bedre.

 

7. Chris Meland Winger (f. 1988)

Jeg har stilt meg til disposisjon fordi jeg ønsker å bidra aktivt til at Trondheim skal bli en enda bedre by å bo i! Mine hjertesaker er bymiljø og skole. Jeg vil jobbe for en Trondheims-skole som har fokus på barnas livsmestring og psykiske helse fremfor testing, lekser og stress, og et bymiljø som er tilrettelagt for folk fremfor biler. Jeg bor i Midtbyen, og ønsker å se denne bydelen blomstre fremfor å visne.

 

Jeg har vært medlem i Miljøpartiet De Grønne i fem år, og har på denne tiden stiftet og bygget opp Universitetet i Tromsøs første grønne studentparti, vært styremedlem i Grønne Studenter, samt bidratt i de to siste valgkampene til MDG som debattant, sosiale medier-ansvarlig og generell språklig ressurs.

 

Som kandidat vil jeg kunne bidra med politisk erfaring fra både studentpolitikk og de to siste valgkampene med MDG, troverdighet innen skolepolitikk som tidligere lærer, og retoriske ferdigheter som vil kunne gjøre politikken vår mer synlig.

 

8. Ingunn Moen (f. 1974)

Ingunn er 44 år gammel, har to voksne barn og tid til å bidra i og rundt bystyret. Hun jobber som teamleder og prosjektleder i Kantega, et ansatteid IT-selskap. Er opptatt av å gjøre dagen litt bedre for alle, og brenner intenst for det at alle har like mye verdi uansett hvilken bakgrunn de har. Våre tre solidaritetsprinsipper er årsaken til at MDG er riktig parti, og de gjør at diskusjonen om de sakene vi har tar utgangspunkt i felles verdier.

 

Ingunn er Grønt kvinnenettverks representant i styret i MDG Trøndelag. Har vært med i tre valgkamper for MDG, har vært medlem i styret i Trondheim, i programkomite og valgkomite i Trondheim. Er for tiden også masterstudent, og lærer mer om teamledelse og om hvordan team kan bli best mulig til å gjøre den jobben de skal gjøre. Har erfaring fra styrearbeid både privat og i næringsliv, blant annet i AKKS og i Popup feministhus i Trondheim. I bystyret vil hun gjerne fokusere på områdene oppvekst, helse og integrering. Miljø og klima er viktig fordi det gjelder livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner, og fordi også dyr og natur har egenverdi. Vi er de eneste som tør å si at noen ganger må miljø gå foran arbeidsplasser, og vi tør å si at vi ikke kan fortsette med den veksten på alle områder som en del andre måler etter. Derfor er MDG viktig, og derfor vil hun være med og bidra til utviklingen og styringen av byen vår.

 

9. Ask Ibsen Lindal (f. 1994)

Ask er i dag en av MDG Trøndelags to talspersoner. Han gikk ut med en ingeniørgrad i fornybar energi ved NTNU høsten 2018 og jobber i dag som konsulent i Powel, med ansvar for driftsstøttesystemer for kraftbransjen.

 

Ask var MDG Hitras representant i fylkesstyret 2011-2012, og deretter MDG Trondheims representant til 2014. Fra 2015 til 2018 har han vært styremedlem og medlemsansvarlig i MDG Trondheim. Ask har deltatt aktivt i ett lokalvalg og to Stortingsvalg, der han i 2017 var ansvarlig for valgkampen i Sør-Trøndelag.

 

Ask er ikke redd for å kalle seg selv en «grønn populist». Han mener at vi må fronte de sakene som fenger, og som gir folk en «ja!»-følelse når de hører hva vi vil oppnå politisk. At vi må tørre å ta eierskap til våre saker og stå støtt ved våre meninger – også i perioder hvor de kan virke upopulære. Vi må jobbe langsiktig, appellere til våre kjernevelgere og gradvis utvide denne velgermassen om vi på sikt skal kunne bli et stort parti. Lokalt må vi vise velgerne hvor like Ap og Høyre er på mange saker og kapre det store rommet som tradisjonelt sett har eksistert mellom disse partiene.

 

10. Siv Maren Sandnæs (f. 1988)

Jeg er 30 år, oppvokst i Klæbu og til jul flytter vi tilbake dit, så jeg kjenner godt til det som snart blir Trondheims nye bydel.

 

Utdanningsbakgrunnen min er bachelor i utviklingsstudier og master i internasjonale miljøstudier. Nå har jeg også begitt meg ut på en master i fysisk planlegging, så arealplanlegging og byutvikling er et tema jeg synes er spennende!

 

Jeg har jobbet som politisk rådgiver for bystyregruppa til MDG her i Trondheim siden november 2016 og kjenner godt til saksgang og prosedyrer og har fulgt bystyregruppa i gruppemøter. Jeg har jobbet tett på Hilde Opoku og Ola Lund Renolen i deres rolle som heltidspolitikere og deltatt i budsjettforhandlinger og andre forhandlings- og fellesmøter i samarbeidskoalisjonen.