MDG vil ha kjøttfrie mandager i Trondheim

Det er ikke alltid media interesserer seg for hva MDG sier eller gjør i Bystyret, men denne saka har fått stor – om enn noe underlig – oppmerksomhet.

Nedenfor følger teksten til det private forslaget fra Jan B Vindheim og deretter innstillinga fra Komiteen for Helse og Velferd, som Bystyret skal ta stilling til 15. november:

PRIVAT FORSLAG: KJØTTFRI DAG I KOMMUNALE INSTITUSJONER
Hvis alle i Norge innfører en ekstra kjøttfri dag i uken, så minsker norske klimagassutslipp like mye som utslippet fra 360.000 personbiler. Å spise mer grønt, er en av de enkleste måtene å gjøre en innsats for planeten.

Kjøttforbruket i Norge har økt med 50 prosent siden 1990. Å produsere én kilo kjøtt fra kyr krever 
52 200 liter vann, og forbruket av kjøtt og animalske produkter står for 18 prosent av de globale klimagassutslippene. Det er mer enn all transport til sammen.
Redusert kjøttforbruk fremmer seks av FNs åtte millenniumsmål. Viktigst er målet om å utrydde sult og sikre en bærekraftig utvikling. En nylig utkommet rapport, som blant annet FN har vært med å lage, konkluderer med at innen 2050 må majoriteten av klodens befolkning være vegetarianere. Animalske matvarer må begrenses til 5 prosent av det totale kaloriinntaket. 

Vi er derfor nødt til å legge om kostholdet – og jo raskere dess bedre. Å spise mindre kjøtt er et enkelt tiltak som monner både for å redusere klimagassutslipp, for folks helse, for å ta vare på vann og natur, og for å bedre dyrs velferd. 

Det er mange som ønsker å redusere sitt kjøttforbruk og som støtter den verdensomspennende kampanjen «Meatless Monday». Foruten kjente personer som Paul McCartney, Al Gore og nobelprisvinner Rajendra Pachauri, har en rekke skoler, universiteter og restauranter sluttet seg til. I Belgia har byen Gent innført torsdag som vegetardag, og i mars i år vedtok regjeringen i Kroatia å fjerne kjøtt fra menyen i landets miljøverndepartement. Flere byer støtter offisielt «kjøttfri mandag»-kampanjen.
På denne bakgrunnen bør Trondheim innføre en kjøttfri ukedag i alle kommunale institusjoner.
Jan Bojer Vindheim, MDG

INNSTILLING
1. Kantiner med mer som drives av eller på vegne av kommunen skal ha kjøttfrie alternativer. De som serverer ‘dagens’ skal ha et vegetarmåltid som dagens minst en gang i uka, fortrinnsvis på mandag.
2. Alle enheter får informasjon om den verdensomspennende kampanjen ‘Meatless Monday/Kjøttfri mandag’ slik at de kan vurdere om det er hensiktsmessig for enheten å slutte seg til.