MDG med bra partimåling i Adresseavisen og NRK

Hvorfor øker MDG på målingene i Trondheim?

22. august 2019

Stadig flere fra alle deler av samfunnet begynner sakte men sikkert å skjønne alvoret i klima- og miljøspørsmålet. Det er den viktigste grunnen til at MDG går frem på meningsmålinger over hele landet.

Vi tror at folk flest gjerne vil bidra, men de vet ikke helt hvordan. Da vil de ha politikere som skal sørge for at det er lettere å leve, jobbe og bo bærekraftig.

Det vil selvsagt være interessant å studere detaljene i den ferskeste meningsmålingen fra Adressa og NRK hvor vi får 9,2 prosent oppslutning. Vi kommer ikke til å bli overrasket om det viser seg at vi når ut spesielt til de unge velgerne. De er fremtiden, og det er nettopp fremtiden vi er bekymret for – langt utover de fire årene politikere tradisjonelt sett har hatt som horisont.

Det er ingen nasjonal bompengekrise. Det er kun en krise internt i Frp, og nå lager de kanskje regjeringskrise på bompengespørsmålet. Det vil ikke bli krise i Norge om FrP går ut av regjeringen. Det er en global klimakrise og en global krise for mangfoldet i naturen.

Det er det flere og flere som skjønner, samtidig som de skjønner at krisa løser seg ikke av seg selv. Når regjeringa ikke tar ansvar, må vi ta ansvar lokalt. 

Det verden trenger nå er politikere som er beredt til å ta sitt ansvar. MDG har tillit på akkurat dette viktige punktet og er en viktig årsak til at vi går frem på meningsmålingene.

Nylig fikk vi en sak i media hvor flere var kritiske til at mange kommuner og fylker har vedtatt å erklære klimakrise – uten å gjøre noe mer med det. Det er vi enige i. Det hjelper lite å vedta et ord uten å ta konsekvensene av det og også iverksette tiltak.

Forrige uke skulle vi starte en politisk behandling av et forslag som erklærer klimakrise og negativ utvikling med store artstap i naturen. Sammen med erklæringen foreslår vi en rekke konkrete tiltak. Saken ble dessverre utsatt, som i praksis betyr at behandlingen, med påfølgende debatt og diskusjon, skyves ut til etter valget.

Det rimer dårlig med at begge ordførerkandidatene fra Ap og H, har sagt i Adressa at vi har en global klimakrise. Men de vil altså ikke diskutere vårt ansvar og hvilke grep vi i Trondheim må gjøre for å være med å løse krisa  – før til etter valget.

Da må vi i enda sterkere grad oppfordre velgerne til å gi MDG et så solid resultat slik at vi står godt rustet til å få mest mulig gjennomslag for en grønnere politikk i forhandlingene etter valget, til det beste for mennesker og miljø.

 

Ola Lund Renolen

Varaordfører og toppkandidat MDG Trondheim