MDG gratulerer Trondheim Fairtrade

Miljøpartiet De Grønne gratulerer Trondheim Kommune med en fin og verdig overrekkelse av diplomet fra Fairtrade Norge i anledning Trondheims status som Fairtrade-kommune. Overrekkelsen fant sted i Formannskapsmøtet i Rådhuset i dag tidlig, og ble dekket av bl.a. Adresseavisen og NRK TV og Radio.

Trondheim fikk i slutten av januar 2009 innvilget sin søknad om å bli Fairtrade-kommune.  MDG har siden sakens begynnelse vært en pådriver for at Trondheim Kommune skulle jobbe for å få innvilget statusen som Fairtrade-kommune. Det er derfor med stor glede at vi nå ser et generelt økt fokus på arbeidet med Fairtrade i kommunen.

Foreløpig er det 27 norske kommuner som har oppnådd status som Fairtrade-kommune. Konseptet kommer fra Storbritannia, og på verdensbasis finnes det i dag i underkant av 900 Fairtrade-kommuner og byer fordelt på rundt 20 forskjellige land. Fairtrade-kommunene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd.

I styringsgruppa for Trondheim Fairtrade sitter per i dag representanter fra følgende grupper, i tillegg til en forbrukerrepresentant:

Miljøenheten, Trondheim Kommune
Grønn Hverdag
Etikken BA
Cielo AS
Kirkens Nødhjelp
Framtiden i våre hender
PRESS – Redd Barna Ungdom
Changemaker
Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond