Kronikksamling vol. 2. MEDVIRKNING

Endelig lanseres årets grønne kronikksamling! Denne gang med det engasjerende og meget aktuelle temaet medvirkning.

 

 

20. desember 2016

 

2016 har vært en oppvåkning for mange i hvor langt den politiske agendaen har beveget seg bort fra folks hverdag. Brexit og valget i USA er velgernes oppgjør med en sikkert reell fremmedgjøring fra samfunnsutviklinga. Store endringsprosesser mangler forankring og forståelse i en hverdag fjernt fra virkeligheten til beslutningstakerne.

For oss som jobber for en overgang til et bærekraftig samfunn er dette et viktig signal. Uten en bredere involvering og større rom for medbestemmelse kan det være vanskelig å mobilisere til den store dugnaden, nå som vi går inn i en tid hvor klimakuttene virkelig blir merkbare.

Årets kronikksamling dekker blant annet tema som byutvikling, boligpolitikk, flyktningsituasjonen, feminisme og helse-og omsorg. En rød tråd gjennom alle tekstene er medvirkning; altså hvordan gjøre politikk og beslutningstaking tilgjengelig og inkluderende for folket? Og ikke minst, hvordan få til medvirkning med virkning? 

Dette framstår som en aktuell problemstilling på tvers av politiske saker og sektorer og følges opp av De Grønne i Trondheim med en interpellasjon i bystyret over nyttår. Vi tror aktiv og god medvirkning er sunt for demokratiet og vil fremme god politikk, derfor vil vi ha fokus på dette framover. Åtte skribenter har bidratt til kronikksamlinga, og flere av tekstene har allerede vært publisert i avis og på nett.

Les kronikksamlinga ved å trykke på bildet over!