Fotocredit: Eline Hansen Næset

Kommunen må føre en aktiv boligpolitikk!

Kommunen kan og bør gripe muligheten til å påvirke boligmarkedet ved å tilby kommunale utleieboliger også til flere enn de som har rett på det på grunn av særskilte behov for oppfølging.

4. oktober 2018

– Sosial boligbygging må ikke bare handle om inntekt eller det at du har krav på å få sosialbolig. Vi bør i mye større grad i samfunnet legge til rette for en boligpolitikk for de som ønsker å bo billig og ikke vil være en del av den prisgaloppen som det å investere i bolig er, sa bystyrerepresentant Ola Lund Renolen i bystyret i dag, da de behandla retningslinjer for tildeling av kommunale boliger.

Vi synes kommunen bør drive en aktiv boligpolitikk, og stilte derfor forslag sammen med SV og Rødt om å be Rådmannen komme tilbake med en sak som viser hvordan kommunen kan tilby utleieboliger som et reelt alternativ også for personer og familier som ikke er definert som lavinntekt, med formål at kommunale boliger skal være en bidragsyter i å redusere prisene i det private markedet. Ingen av de andre partia er enige med oss i det enda, men vi jobber med saken, og vil fortsette med det inn i neste bystyreperiode.