Ingen nedleggelser

Forslaget som Arbeiderpartiet, SV, Sp og Miljøpartiet De Grønne fikk flertall for i Oppvekstkomiteen i kveld innebærer ingen skolenedleggelser. Kalvskinnet skal bestå og Okstad skole videreføres som 1.- 4. skole.