Grønn kulturpolitikk – intervju med Harald Nissen

Tidl. leder i kulturkomiteen i Trondheim Bystyre, Harald Nissen. Harald er i dag nasjonal talsmann for De Grønne.

Les intervjuet med De Grønnes representant og leder for kulturkomiteen i Trondheim bystyre, Harald Nissen, om kulturpolitikk i Trondheim.

«I 2004 budsjettet fikk jeg inn en post om at vi skulle løfte frem feltet for elektronisk kunst. Denne støtten utviklet seg etter hvert til også å omfatte en framtidig støtte til en kunstbiennale. MetaMorf var en sterk idé som flere ønsket å følge opp. I dag er MetaMorf den biennalen som kommunen ønsker å satse videre på. Dette hadde aldri gått hvis ikke de folkene som lanserte ideen hadde hatt et langsiktig perspektiv og faglig tyngde. I denne saken var det Espen Gangviks (leder for Meta.Morf. red anm.) evne til å engasjere politikere, administrasjon og kunnskapsmiljøet som var utslagsgivende.»

Mer om kultursatsningen her.