Grønn boligpolitikk – av Ruca Maass

Ruca Maass, 3. kandidat for Trondheim MDG

Debattinnlegg publisert i Adresseavisen 09.09.2011

Bygg flere kommunale boliger

Boligprisene i Trondheim har steget til værs, og flere blir trengt ut av leiemarkedet. Unge nyetablerere, innvandrere og aleneforeldre stiller dårligst. Ofte taper de kampen mot studenter som skal bo i Trondheim midlertidig, og som må ta til takke med overprisete boliger. Prisforskjellene mellom bydelene øker.

For å skape en motvekt mot det oppblåste private leiemarkedet, må vi stille med alternativer. Per idag er det å leie kommunalt som regel siste utvei: Ventelista er lang, boligene for få, og standarden er ofte dårlig. Konsentrasjon av kommunale boliger i enkelte bydeler kan være problematisk, og føre til dårligere bomiljø. Dårlige boforhold slår seg ned på både psykisk og fysisk helse, og øker ofte hjelpebehovet på andre områder. I tillegg har prisene på kommunale boliger blitt økt med opp til 30% de siste årene.

Miljøpartiet De Grønne vil fokusere på å bygge flere kommunale boliger, samt pusse opp de eksisterende. Nye kommunale boliger skal i større grad etableres i områder der det finnes få fra før, slik at vi får en god blanding av privateide og kommunale boliger i alle bydelene. Å øke kapasiteten og standarden på kommunale boliger vil minske boligkøen, og øke helsa til leieboerne. I tillegg kan dette forhåpentligvis virke regulerende på leiemarked, noe som kan gi seg utslag både i lavere prisnivå, og i færre interesserte per bolig. Å tilby husrom til de som trenger det, er kommunens ansvar. Å tilby hjem der folk kan trives, burde være en grunnleggende prioritet: både for leietakernes, og for byens skyld.

 

___________________________________________________________

Ruca Maass (31) er Trondheim MDGs tredjekandidat ved kommunevalget i 2011. Ruca er ergoterapeut og høgskolelektor. Hun kom til Norge fra Tyskland i 2000, og har siden bodd i Trondheim. Politisk er hun svært opptatt av å bevare det offentlige rom, og skape levedyktige miljøer der folk bor. Hun har tro på at det er mulig å leve sammen og likevel være forskjellige, men at det trengs en rekke ulike møteplasser og muligheter til å gjøre noe sammen. I Bystyret vil Ruca jobbe for at Trondheim og dens bydeler bevarer sitt særpreg, og utvikler seg i tråd med beboernes egne ønsker. Ellers vil hun jobbe for flere ikke-kommersielle arenaer og aktivitetsmuligheter i Trondheim.