Grønt lys for Roll

Byutviklingskomiteen gir grønt lys for Terje Roll Danielsens planer for Residencekvartalet. Kritikerne håper prosjektet stoppes i bystyret i slutten av januar. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot tre stemmer fra FrP, Miljøpartiet De Grønne og Demokratene.