Grønn framgang i Trondheim

Faksimile av meningsmålinga

Siden 2003 har MDG vært med å styre byen som del av den rødgrønne alliansen, som ellers består av AP, SV og SP. Alle våre tre alliansepartnere går tilbake på dagens måling, noe som gjør vår framgang dessto mere imponerende.

MDG har vært representert i bystyret i Trondheim siden 1991. Vi fikk da 1,2% av stemmene, i 1995,1999 og 2003 lå vi stabilt på 1,6 %, og en representant.

Ved kommunevalget i 2007 økte vi til 2,0 % av stemmene og fikk to mandater. Harald A Nissen er i denne perioden leder for kultur- og idrettskomiteen mens Jan B Vindheim leder arbeidet i Klimautvalget.

Dagens måling tyder på at innsatsen til de to grønne representantene har gitt resultater som velgerne har lagt merke til. Dette inspirerer oss til å arbeide videre for å oppnå en sterkere grønn representasjon ved neste lokalvalg.