Gamle trær må vike

11 av trærne i Munkegaten er nå i så dårlig tilstand at de må felles.

Sommeren 2010 ble et av trærne utenfor Stiftsgården fjernet, etter at det hadde fått en større skade. En undersøkelse av samtlige tre i Munkegaten viser nå at inntil 11 trær er i tilsvarende eller dårligere forfatning. Disse må av sikkerhetsmessige hensyn fjernes, og så erstattes av nye.

Hestekastanjetrærne i Munkegaten har hatt en forholdsvis god utvikling tidligere, og under normale forhold skal disse kunne leve svært lenge, selv med enkelte skader. Undersøkelsen foretatt i 2010 viser imidlertid varige svekkelser på flere av trærne. Årsaken kan være noe usikker, men det antas at den svært kalde vinteren i fjor med frostsprengning i veden har hatt betydning..

Siden dette skjer i et meget sentralt område av byen, valgte Rådmannen å orientere formannskapet om saken tirsdag denne uken. Det kom ikke fram innvendinger der, men Harald Nissen fra Miljøpartiet de Grønne ba om at det gjøres en grundig undersøkelse på hva det er som svekker trærne i byen.