FRP + De Grønne = Sant (Veisalt er no’ herk)

Byutviklingskomiteen i Trondheim går enstemmig inn for å begrense bruken av veisalt. Vedtaket kommet etter et samarbeide mellom Miljøpartiet de Grønne og Framskrittspartiet.

Også andre steder i landet har MDG og Frp oppnådd tverrpolitisk støtte for å begrense bruken av veisalt. Mens Frp har lagt vekt på bilskader har MDG særlig vært opptatt av skader på natur og miljø. Resultatet har blitt en både uvanlig og vellykket politisk konstellasjon.

Etter at både byutviklingskomiteens leder Jan B Vindheim (MDG) og nestleder Elin Marie Andreassen (FrP) hver for seg tok opp spørsmålet om veisalting i bystyret i Trondheim, ble et forslag fra Andreassen oversendt komiteen. Dette forslaget var basert på et tilsvarende forslag fra MDG i bystyret i Oslo.

De to politiske ytterpunktene gikk i komiteen sammen med SV og KRf om et felles forslag som pålegger rådmannen på redusere veisalting så mye som mulig uten å redusere sikkerhet og framkommelighet. Ved votering fikk dette fellesforslaget også tilslutning fra AP og Høyre og ble dermed enstemmig vedtatt. Etter alle solmerker vil forslaget også bli vedtatt i bystyret seinere i måneden.

Dette er forslaget som ble enstemmig vedtatt:

Jan Bojer Vindheim (MDG), Elin Marie Andreassen (FrP), Eldar Almli (KrF) og Ottar Michelsen (SV) foreslo:

Trondheim kommune er kjent med at veisalting kan gi skader på vegetasjon, dårligere vannkvalitet, bidra til økt korrosjon på stål- og betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier og flere andre uheldige følgeskader.
1. Trondheim kommune vil redusere egen veisalting på kommunale veier, og ikke salte annet enn i tilfeller hvor det anses som nødvendig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten.
2. Salting og strøing kan med fordel unngås på rene sykkelveier, hvor fokuset bør ligge på bedre snørydding.
3. Trondheim kommunes forbruk av veisalt skal rapporteres årlig.
4. Trondheim kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Sør – Trøndelag fylkeskommune som har ansvar for E6, riks- og fylkesveier om å redusere veisalting i størst mulig grad.
5. Trondheim kommune oppfordrer Statens Vegvesen til å utrede samfunns- og miljømessige kostnader ved dagens veisalting.