Fire nye år med De Grønne i bystyret

Valget på mandag ble et nasjonalt gjennombrudd for Miljøpartiet De Grønne. Vi er nå representert i 16 kommunestyrer i Norge, inkludert de største byene: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim (2), Kristiansand, Nesodden (2), Halden, Mandal, Tromsø, Lillehammer, Ås, Porsgrunn, Meland, Aurland, Flakstad og Vestvågøy. I tillegg har vi også en representant på fylkestinget i Hordaland.

I Trondheim har valgoppslutningen på 2,6% gjort at vi beholder våre to mandater i bystyret, tross reduksjonen i antall bystyrerepresentanter fra 85 til 67. Med en framgang på 763 stemmer var Miljøpartiet De Grønne det eneste partiet i posisjon som klarte å øke den prosentvise oppslutningen fra forrige kommunevalg!

De Grønne er glade for å kunne videreføre samarbeidet med Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å styre byen, denne gangen også sammen med to representanter fra Kristelig Folkeparti. De Grønne sitter ikke i formannskapet, men har fått to viktige verv som gir oss muligheten til å jobbe aktivt med sentrale, grønne saker. Mens Jan Bojer Vindheim nå kommer til å inneha nøkkelvervet som leder av Byutviklingskomiteen, er Hilde Opoku blitt nestleder i Kultur-, idrett- og friluftslivkomiteen. Ruca Maass og Jonas Blomberg Ghini er henholdvis første og andre vararepresentant.

Jan på Trondheim Torg under valgkampavslutningen lørdag 10. september. Jan har sittet 20 år i bystyret i Trondheim og har ledet arbeidet med kommunens klimahandlingsplan. Han blir nå leder i Byutviklingskomiteen i Trondheim.

Den nye alliansen er kommet til enighet om en ny politisk plattform for de neste fire årene – et dokument som uten tvil nå inneholder flere viktige, grønne saker. Dette gjelder innen oppvekst, kultur og byutvikling, så vel som i boligpolitikken og byens næringspolitikk. Blant sakene vi kan trekke fram er at alliansen skal «legge til rette for gode og levende bydeler og gode kultur og idrettstilbud for hele byen» og vi skal sikre gjennomføring av vår ambisiøse energi- og klimahandlingsplan.  30% av maten i skole, barnehager og storkjøkken skal være økologisk, vi skal videreføre arbeidet med å kartlegge og bevare det biologiske mangfoldet i kommunen, og vi skal legge til rette for et bedre breddetilbud for ungdom for å hindre frafall fra idrett og fysisk aktivitet. I løpet av de neste årene ønsker alliansen dessuten å opprette et ”Dyrenes Hus”, hvor hjemløse kjæledyr blir tatt vare på og omplassert, og vi skal arbeide for etablering av en kunsthall i Trondheim for samtidskunst. Alliansen har videre forpliktet seg til å lette forholdene for foreldre med sterkt funksjonshemmede barn gjennom bedre omsorgslønnsordninger og bedre koordinering av offentlige tilbud.

Se også: Godt valg – ny allianse