En nasjonal tragedie

Norge er rammet av en katastrofe få hadde kunnet forestille seg. Vårt politiske system der åpenhet og tillit har vært sentrale elementer står på prøve.

Vi føler med de mange som er rammet direkte og indirekte og lover å kjempe videre for toleranse og medmenneskelighet.