En mer medmenneskelig og effektiv ruspolitikk

Lørdag 28. mai var bystyrerepresentant Mari Bremnes Ese i debatt om ruspolitikk. Her er en oppsummering av det Mari tok opp i debatten, med hennes egne ord:

Norge er blant landa med høgast antall overdosedødsfall i Europa og samfunnet bruker rundt 4 milliardar i året på å straffeforfølge narkotikasalg og rusavhengige. Å la ruspolitikken fortsette i samme spor som i dag, meiner vi er å unngå å ta ansvar. Å staffe dei som ruser seg gjennom forfølging, soning og bøter er verken forebyggande, effektivt, eller medmennesklig, i tillegg til at det koster samfunnet dyrt. Kanskje lar vi og moralske prinsipp stå i vegen for nødvendig fleksibilitet i rusomsorgen. Dei Grønne ønsker at både avkriminalisering av bruk og heroinassistert behandling skal bli ein del av ein ny rusreform.

Rusdebatten er i dag prega av lite skille mellom bruk og avhengighet og eit unyansert bilde av rusmiddel og virkningane det har. Denne stigmatiseringen tjener rusomsorgen lite. Eit rusfritt samfunn har for lengst blitt utopi og vi må tørre å snakke om grep, som avkriminalisering og kontrollert salg av cannabis, som kan minimere unødvendig kriminalisering og marginalisering av mennesker i tillegg til å gi kontroll over eit utrygt og uoversiktlig narkotikamarked.

Det er positivt at det i dag trekkes klare linjer mellom rusavhengighet og psykisk helse, men som ein del av dette må vi og sjå på samfunnet som heilhet. Einsidig fokus på forbruk, overdreven testing i skulen, markedsføring som fortell kor vellykka vi skal vere, eit firkanta arbeidsliv og manglande aksept for mangfold, kan alle føre til utenforskap. Vi må derfor våge å snakke om ei reell samfunnsendring som ein del av debatten.