Det må fortsatt lønne seg å velge elbil!

MDG Trondheim ønsker ikke å ta betalt fra elbiler i bomringen ennå.

10. mai 2019

I 2018 var 12 prosent av bilene som passerte bompunktene i Trondheim, elbiler.

– Dette er en altfor liten andel til at vi kan innføre betaling for elbiler nå, sier Ola Lund Renolen i MDG Trondheim. Det må fortsatt lønne seg å velge elbil over fossilbil for at vi skal minske trafikken av fossilbiler i Trondheim. Vi har satt oss mål om kraftige kutt i klimagassutslipp fra transportsektoren innen 2030.

 

MDG har nettopp spikret sin elbilpolitikk for Trondheim. Budskapet er at partiet vil at elbilene skal ha fritak i bommene fram til de utgjør 20 prosent av trafikken. Når det målet er nådd, skal ikke lenger elbilene ha fritak, men de skal få 80 prosent rabatt på full pris.

Det skal gjelde helt fram til 40 prosent andel elbiler i bomringen er nådd, og rabatten senkes til 60 prosent av full pris.

Når 60 prosent av trafikken er elbiler, senkes rabatten til 40 prosent.

Når 80 prosent av trafikken er elbiler, senkes rabatten til 20 prosent.

Når 90 prosent av trafikken er elbiler, fjernes rabatten.

 

– Det er viktig at vi jobber for å øke andelen elbiler, og da mener vi at halv pris i bomringen ikke er nok nå, sier Renolen. Vi vil ha en gradvis reduksjon av rabatten for elbiler, etter hvert som andelen blir høyere.

 

Vårt mål er over 90 prosent elbilandel i bomringen i 2030. Rabatten i bomringen vil ikke være nok til å nå det målet, så vi må også innføre andre stimulerende tiltak som f.eks. utvidet vrakpant for fossilbiler. Vi vil ha en prøveordning hvor de samme rabattgrensene gjelder for parkering i parkeringshus som i passering av bompunktene. Dette vil kun gjelde i parkeringshusene til Trondheim parkering.

 

I dag kan elbilene kjøre i kollektivfeltene, og det har ikke bydd på noen problemer for trafikkavviklingen.

– I utgangspunktet ønsker vi å bevare så mange fordeler som mulig så lenge som mulig for å gjøre det mer attraktivt å skifte fra fossilbil til elbil. Men når det blir så mange elbiler i kollektivfeltet at de danner kø for bussen, må de ut, sier Renolen. – Vi må regne med at en stor rabatt for elbiler i bomringen vil gi inntektssvikt for Miljøpakken. Derfor må vi regne med at takstene i bomringen også må øke, sier Renolen.

 

Med flere elbiler, øker også etterspørselen etter lademuligheter. Vi har et mål om ett hurtigladepunkt pr. 100 elbil i Trondheim kommune.

 

Vi bør også ha en rabatt for ladbare hybrider, men ikke så store som for de rene elbilene. Her ser vi for oss at halv pris er en riktig rabatt når vi når 20 prosent andel ladbare hybrider i bomringen.

 

Tabell som viser rabatten i bomringen:

Andel elbiler registrert i bomringen Rabatt fra full pris Når skal målet nås Ladbare hybrider
Opp til 20% 100% 50%
20-40% 80% 2020 40%
40-60% 60% 2024 30%
60-80% 40% 2026 20%
80-90% 20% 2028 10%
Over 90% 0 2030 0
Elvarebiler
Opp til 40% 100%
40-60% 60%
60-80% 40%
80-90% 20%
Over 90% 0