De Grønne vil ha bedre vern av fornminner

Det har vakt betydelig oppsikt at et 1200 år gammelt hedensk kulturminne er rasert for å gjøre plass til et nytt boligfelt på Ranheim i Trondheim Kommune. Nå tar Miljøpartiet De Grønne opp saka i bystyret med følgende interpellasjon til møtet 26. januar:

Bevaring av eksepsjonelle kulturminner

Bystyret ga i april 2010 Maja Eiendom tillatelse til utbygging på Nedre Humlehaugen. Det var etter anbefaling fra riksantikvaren lagt inn et krav om arkeologiske undersøkelser. Slike undersøkelser ble utført sommeren 2010 og avdekket et unikt helligsted fra vikingtid, et ve. Tilsvarende helligsteder er overhode ikke avdekket andre steder og funnet hadde derfor en helt spesiell verdi. Kulturminneloven §8 inneholder krav om å stanse utbygging når funn av automatisk fredede kulturminner gjøres.

Jeg har to spørsmål i forbindelse med denne saka:

1) Vurderte Trondheim Kommune å stanse den aktuelle utbygginga da funnet ble gjort kjent, og hvilke refleksjoner gjorde man seg i så fall ?

2) Hvilke rutiner mener ordføreren kommunen bør følge i slike tilfeller?

Jan B Vindheim (Mdg)