De Grønne vil fjerne veisalt

Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no
Lederen for byutviklingskomiteen, Jan B Vindheim fra MDG, spør i bystyret 26 januar hva ordføreren vil gjøre for å redusere bruken av veisalt i Trondheim. Initiativet kommer etter en rekke henvendelser fra publikum, og etter at MDG har tatt opp spørsmålet om veisalting også i bystyrene i Oslo og Bergen.

I Trondheim lyder spørsmålet slik:
Kortspørsmål til bystyrets møte 26 januar
Den omfattende veisaltinga i Norge er påvist å ha negative konsekvenser på en lang rekke områder: den skader betong og andre elementer i veianleggene, bryter ned biler, sykler og andre kjøretøyer og har ikke minst store skadevirkninger på vegetasjon og drikkevann. Hva akter ordføreren å gjøre for å redusere spredning av salt på veiene i Trondheim?

Jan B Vindheim, MDG