De Grønne lanserer Godsterminal i fjellhall

De politiske løsningene som til nå er lansert i godsterminaldiskusjonen tar verken høyde for miljø, byutvikling eller effektiv logistikk, sier toppkandidatene til Miljøpartiet de Grønne i Trondheim, Malvik og Stjørdal. Sammen lanserer de godsterminal i fjellet med tilstøtende havn i Trolla.

MDG Trondheim ved Jan Bojer Vindheim, ser positivt på fornyelse av Nyhavna med både boliger og næringsliv.
– men vi ser ingen grunn til at beboerne i Stjørdal og Malvik skal bli sittende med regninga. Heller ikke ser vi miljømessige fordeler ved storstilt utbygging av en kombinert godsterminal her, påpeker Vindheim.

I en felles uttalelse fra lokallagene i Trondheim, Malvik og Stjørdal går Miljøpartiet De Grønne mot havneutbygging på Hellstranda og i Muruvika.
– Kystområdene her er viktige for friluftsliv så vel som for biologisk mangfold, og De Grønne mener dessuten en storterminal i Stjørdals-området er lite hensiktsmessig fra et logistisk synspunkt, uttaler aktuell listetopp for de Grønne i Stjørdal, Tommy Reinås.

Leder for MDG Malvik, Linda Elisabeth Bekken, støtter arbeidet for oppgradering av Meråker-banen. men hun ser ikke at Øst-forbindelsen kan ha behov for et anlegg av den størrelsen som er foreslått.
– Miljøpartiet De Grønne mener omlasting mellom jernbane og bil bør skje i fjellhaller mellom Klett og Marienborg, poengterer Bekken.

Gruppeleder for de Grønne i Trondheim bystyre, Vindheim, understreker at et nytt havneanlegg ved Trolla-berget kan gi ekstrafunksjoner til et godsanlegg i fjellet bakenfor.
– Øvrig skipstransport må benytte de ulike anløpssteder Trondheim Havn i dag disponerer, fra Orkanger i Vest til Stjørdal i Øst. Ved å sprenge ut haller mellom Klett og Midtbyen fjerner vi høydeforskjellen over Heimdal, og reduserer dermed energiforbruket ved godstransport med jernbane betydelig. Dette er en framtidsrettet og miljøriktig løsning sier Vindheim.

Miljøpartiet de Grønne er en del av det rødgrønne flertallet i Trondheim men tar sterk avstand fra visjonene til samarbeidspartneren Trondheim Ap.
– Vi vil ikke være med på Arbeiderpartiets forslag om å løse byutviklingsproblemer i Trondheim, ved å flytte miljøbelastningene til Malvik og Stjørdal. Dette er på alle vis uakseptabelt, påpeker Vindheim.

De Grønne mener at et fjell-anlegg vil ha flere positive byutviklingsaspekt
– lokalisering av godsterminalen blir ivaretatt av Trondheim by som er opphav til det meste av godset, ekstra transport på trailere til og fra byen unngås, tverrforbindelsen mellom Ila og Flakk får betydelig oppgradering og ikke minst vil en oppgradering av sambandet fra Klett til Brattøra være en betydelig fordel for kommende utbygging av høyhastighetstog sørover fra Trondheim, mener Vindheim.