De Grønne: Gjør Statoil til StatSunWind

MDGs fylkesledere i Trøndelag møter Statoil
MDGs fylkesledere i Trøndelag møter Statoil

Miljøpartiet De Grønne vil omdanne StatoilHydro til et selskap som kun arbeider med fornybar energi. Onsdag 26.8. var det grønne markeringer utenfor selskapets lokaler i Trondheim. fylkeslederne for MDG i Sør- og Nord-trøndelag var blant deltakerne.

– StatoilHydro går baklengs inn i framtida med fortsatt satsing på fossile ressurser. Vi mener selskapet må avvikle all letevirksomhet etter olje og gass, trappe ned eksisterende utvinning og trekke seg ut av kanadisk tjæresand. Selskapets store forskningskompetanse må heretter vies til utvikling av fornybare energikilder, mens utbygging og drift av fornybare energianlegg gjøres til hovedfokus for resten av organisasjonen, mener De Grønne, som også foreslår at selskapet bytter navn til StatSunWind og legger fram nytt logoforslag.

I 2008 utgjorde StatoilHydros investeringer i Norge (inkludert gasstransport) 37 milliarder kroner og i utlandet nærmere 49 milliarder.
– Summen på 86 milliarder kroner hadde vært nok til å etablere konvensjonelle vindkraftanlegg med en årlig produksjon gjennom hele levetida på om lag 20 TWh. Hele Danmarks kullkraftproduksjon i 2007 utgjorde til sammenlikning 19,7 TWh, påpeker John Hille.

– Legger vi sammen dem som arbeider her på Rotvoll, på SINTEF Petroleumsforskning, på Institutt for Petroleumsteknologi og flere andre steder ved NTNU, er nok minst 500 av de beste hodene i Trondheim opptatt med å forlenge oljealderen, legger Harald Nissen til. – Som historiker er jeg ikke uten sans for at folk forsker på problemstillinger fra fortida. Det hadde likevel vært bedre om den store teknologiske hjernekapasiteten her i byen ble satt inn på å løse utfordringen for framtida, som er å finne bedre og billigere fornybare energiløsninger.

Dersom Miljøpartiet De Grønne blir representert på Stortinget i kommende valgperiode vil vi om nødvendig fremme forslag om at Staten må bruke aksjeflertallet i StatoilHydro til å framtvinge disse endringene. Vi håper imidlertid at selskapet selv vil ta initiativ til å legge oljealderen bak seg, og hilse den fornybare framtida velkommen.