Bredt samarbeid om transportpakke

Bedre sykkelveier er et hovedelement i transportpakka
Bystyregruppa til De Grønne i Trondheim er glad for å ha vært med på å forhandle fram trinn to av Miljøpakka for transport. Pakka inneholder mange gode tiltak for bedre kollektivtransport og bedre gang- og sykkelveier i tillegg til de store veiprosjektene. Med det nye bomsystemet vil betalinga bli jevnere fordelt på bilistene i byen enn det gamle systemet tillot. Det vil også bli dyrere for tungtransporten å kjøre gjennom Midtbyen.

Innsatsen for å bedre kollektivtransporten vil fortsette; vi har allerede oppnådd oppsiktsvekkende resultater med nytt bussmateriell og prisreduksjoner, som har gitt en formidabel økning i antall kollektivreisende. MDG er spesielt glad for at etterslepet på vedlikehold av Gråkallbanen nå blir hentet inn. Trikkesløyfa i Midtbyen vil bli modernisert. Holdeplassen i sentrum vil fortsatt bli liggende i St Olavs gate, men vil bli integrert med ny holdeplass for bussene 5 og 8 ved hjørnet Kongens gate/St Olavs gate. Den planlaget tunnelen til Valentinlyst kommer ikke før i neste rullering.

Det vil bli investert stort på sammenhengende sykkelveier. De manglende bitene i hovedveinettet for sykkel vil nå komme på plass og det blir bygd mange nye lenker.

Planleggernes bilde av E6 sør
De virkelig store prosjektene i pakka er fire felts motorvei sørover til Klett og nye Sluppen bru. Det vil bli bygd et nytt kollektivknutepunkt på Sluppen som del av byomforminga der. Bilister i Heimdalsområdet kan glede seg over at tunnelen som skal erstatte Smedbrua vil være på plass i 2015.

Les mere her:
Statens Vegvesenen Miljøpakken for transport.
Adresseavisa: Bilister må betale mer
Vindheimbloggen: Ny runde for miljøpakka
Vindheimbloggen: Miljøpakka og Heimdal