Bli kjent med Hilde Opoku

Appell v/Hilde Opoku (MDG)

Hilde Opoku, 2. kandidat. Foto: Håvard L. Johansen

Vår andrekandidat Hilde Opoku forteller om grønn politikk i TVAdressas valgkampsappell.

Debatt med Svein Otto Nilsen

Hilde er sterkt engasjert  i innvandrerspørsmål, og sørget i sin tid for at kurdiske barn og deres familier kunne flytte ut av asylmottaket på Sandmoen, noe som skapte nasjonal oppmerksomhet. Hilde har nylig møtt Demokratenes Svein Otto Nilsen i debatt om integrering og norske verdier i TVAdressa. Trykk her for å se debatten.

Hilde om boligpolitikk

Fra Adressa.no

«Ulike segmenter i befolkningen har ulik tilgang til bolig. Det må gjøres enklere for ungdom og førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet. Kommunen har en spesiell oppgave i å legge til rette for at det finnes bomuligheter for alle segmentene. Dette kan være oppkjøp av eksisterende boliger for å gi forutsigbar utleie. Kommunen kan også leie boliger som leies videre til folk som ikke har mulighet til selv å skaffe seg bolig. Kommunen kan også bygge billigere boliger eller samarbeide med utbyggere for å nå bestemte mål. Dette har vi for eksempel gjort med stort hell for å få fortgang i utbyggingen av miljøvennlige bygg her i Trondheim, sier Opoku.»

Hilde om oppvekstpolitikk

Miljøpartiet De Grønne er enige i at kontantstøtten må endres og gjerne avskaffes i den formen som er i dag. Men alternativet til barnehagen kan ikke innskrenkes. De Grønne ønsker å innføre en borgerlønn som sikrer alle et minimum inntektsgrunnlag. Du kan lese Hildes tanker rundt kontantstøtte her.