Fotocredit:

Bli kjent med de grønne toppkandidatene!

Her er våre ti øverste kandidater til kommunestyrevalget 2019. De har til sammen bred politisk erfaring og variert bakgrunn når det gjelder alder, utdanning, yrke og interesser. Den nye bydelen Klæbu er representert blant de forhåndskumulerte. De grønne kandidatene har store visjoner for Trondheim kommune, og håper på å få muligheten til å gjennomføre masse i kommende bystyreperiode.

9. mai 2019

1. kandidat Ola Lund Renolen

Ola Lund Renolen(f. 1964) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv, bortsett fra perioden som MDGs varaordfører 2017-2018. Ola er bystyrerepresentant i Trondheim og gruppeleder for MDGs bystyregruppe. Han ble valgt inn i MDGs sentralstyre i 2016 og er fortsatt medlem. Ola har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim.

Hjertesaker:

Revitalisering av Midtbyen. Bevare Midtbyens historiske særpreg og styrke byens sentrum som et naturlig møtepunkt. Gode og konkurransedyktige kollektivtjenester. Bybane på sikt. Stopp nedbyggingen av matjord og raseringen av biologisk mangfold. Vil at Trondheim og Trøndelag skal bli europeisk kulturby i 2030. Arbeidet starter nå!

2. kandidat Tore Dyrendahl

Tore er utdannet sivilingeniør innen Energi og miljø ved NTNU, og jobber i dag i NVE. Han har sittet i fylkestinget siden 2015. Her er han medlem av transportutvalget. Han har tidligere vært talsperson i Trondheim Grønne Studenter, og har vært aktiv i partiet siden 2013. Han har tidligere vært med i 4H, Ingeniører uten grenser og ISFiT 2013.

Tore ble med i partiet på grunn av klima- og miljøsaken, og har jobbet mye med dette som folkevalgt. Han er også opptatt av bærekraftig byutvikling, samferdselspolitikk og en politikk som gir økt livskvalitet og mer tid til hverandre.

3. kandidat Line Ingebrigtsen Fjørstad

Line har vært representant for Miljøpartiet De Grønne i bystyret samt finans- og næringskomiteen sia valget i 2015. Hun sitter også i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og hun har møtt som vara i formannskapet. Hun går av som leder i Grønn Ungdom Trøndelag høsten 2018.

Line vokste opp på Tiller og gikk på KVT før hun flytta til Midtbyen. Der bodde hun mens hun tok en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNUs fakultet for medisin og helse. Seinere bygde hun og samboeren et flyttbart hus på Svartlamon. Hun jobber som gruppetreningsinstruktør på 3T, læringsassistent hos eksperter i team og pedagog på Rabalderdans.

4. kandidat Aurora Meland Winger

Aurora har bred politisk erfaring, både praktisk og gjennom studiene i statsvitenskap. Hun har vært leder av MDG Trondheim og er 1. vara til MDGs sentralstyre. Nå er hun også leder av bakkevalgkampen i Trondheim i 2019. Av relevant erfaring kan nevnes: Andrekandidat til stortinget og valgkampkoordinator for De Grønne i Troms 2017, Styremedlem i Norges Arktiske Studentsamskipnad, leder studentutvalget ved HSL fakultetet, medstifter og leder Grønn Liste UiT. Arbeidet i Grønn Liste UiT gav valgseier og fulltids betalt verv som leder av studentparlamentet ved UiT 2016-2017.

Aurora er opptatt av klima og mennesker. Hennes hjertesak er at Trondheim skal bli en foregangsby i det grønne skiftet, da byene er ekstremt viktige. Aurora ønsker et Trondheim for alle menneskene som bor og lever i byen.

Utenom vervene over har Aurora blant annet jobbet fem år i eldreomsorgen, på boligkontoret til samskipnaden i Tromsø, i kiosk og i restaurant. Hun jobber nå i utelivsbransjen på Trondheim Camping.

5. kandidat Bente Aina Ingebrigtsen

Faglig bakgrunn: Doktorgrad i sosiologi om lønnsforhandlinger og rettferdighet.

Yrke i 2018: Prodekan for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Jeg har gjennomført mange forskningsprosjekter om arbeidsliv og organisasjoner. Jeg har dessuten vært toppleder ved 2 arbeidsplasser for hhv ca 30 og ca 100 forskere i til sammen 15 år. Jeg har ellers hatt noen år med lederoppgaver i fylkeskommune og ved universitet. I 2010 etablerte jeg butikken «Etikken» som en ideell organisasjon og har jobbet der som frivillig gjennom mange år.

Verv i MDG Periode
Fylkesleder i Sør-Trøndelag MDG 2011-2014
Medlem av landsstyret 2012-2014
Leder av organisasjonsutvalget (nasjonalt) 2013-2014
Talsperson for Trondheim MDG 2014-2016
Medlem av kontrollkomiteen (nasjonalt) 2014-2015
Nestleder i programkomiteen (nasjonalt) 2015-2017
Hyppig møtende vararepresentant til bystyret i Trondheim 2015-2019
Leder av programkomiteen for Trondheim MDG 2018-2019
Medlem av programkomiteen for Trøndelag MDG 2018-2019

6. kandidat Ingunn Moen

Ingunn er 44 år gammel, har to voksne barn og tid til å bidra i og rundt bystyret. Hun jobber som teamleder og prosjektleder i Kantega, et ansatteid IT-selskap. Er opptatt av å gjøre dagen litt bedre for alle, og brenner intenst for det at alle har like mye verdi uansett hvilken bakgrunn de har. Våre tre solidaritetsprinsipper er årsaken til at MDG er riktig parti, og de gjør at diskusjonen om de sakene vi har tar utgangspunkt i felles verdier.

Ingunn er Grønt kvinnenettverks representant i styret i MDG Trøndelag. Har vært med i tre valgkamper for MDG, har vært medlem i styret i Trondheim, i programkomite og valgkomite i Trondheim. Er for tiden også masterstudent, og lærer mer om teamledelse og om hvordan team kan bli best mulig til å gjøre den jobben de skal gjøre. Har erfaring fra styrearbeid både privat og i næringsliv, blant annet i AKKS og i Popup feministhus i Trondheim. I bystyret vil hun gjerne fokusere på områdene oppvekst, helse og integrering. Miljø og klima er viktig fordi det gjelder livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner, og fordi også dyr og natur har egenverdi. Vi er de eneste som tør å si at noen ganger må miljø gå foran arbeidsplasser, og vi tør å si at vi ikke kan fortsette med den veksten på alle områder som en del andre måler etter. Derfor er MDG viktig, og derfor vil hun være med og bidra til utviklingen og styringen av byen vår.

7. kandidat Ivar Henry Larsen

Ivar skriver dette om seg selv: Jeg ønsker å utgjøre en forskjell med MDG, og sammen utvikle Trondheim. Styrke den lokale
sjølråderetten i sentrumsnære bydeler. Utvikle byen vår slik at den kan fange en ny tid og
forståelse, ikke bare butikker og handel, men utvikle gjenbruk og sirkulærøkonomi.
For ikke å tape miljøkampen, må vi også sikre oss at den oppvoksende generasjonen er
mentalt skikket, har energi og er motivert for å bidra i samfunnet og framtida. Vi bør se
sammenhenger i et større perspektiv, se individet, involvere flere grupper inn i
samfunnsutviklingen, gammel som ung. Vi må forebygge kontra det å reparere.
Ser potensiale for å involvere flere grupper av befolkningen i mdg sin politikk, sikter da til
seniorer. Deltagelse i samfunnslivet å flere plan, skole/oppvekst, ideelle organisasjoner.
Medlem i MDG siden 2013, etter en prosjektfase i Korea på 2 år, kom jeg tilbake til
Trondheim og deltok aktivt i den lokale valgkampen i 2015 og 2017. Ble valgt inn som
nestleder i 2017 for to år og deltatt på to landsmøter sentralt.
Er en Trondheimsgutt, oppvokst på Lade. Faglig så har jeg en maskinteknisk utdannelse,
med varierende yrkeserfaringer. I luftforsvaret 17 år som teknisk offiser, blant annet 12 år
operativ tjeneste på sea-king redningshelikoptre. Erfaring fra offshore i 21 år på flere
lokasjoner, blant annet med prosjekt i Korea. Avsluttet min karriere offshore 2017, har nå
satt av tid for å bidra med politikken med MDG.
Er familiemann, har tre barn og barnebarn, bosatt på Vestlia i Trondheim.

8. kandidat Stine Børø Szell

Stine skriver dette om seg selv: Jeg er nyutdannet realfagslærer og jobber for tiden på en 1.-10.skole i Trondheim. Jeg er oppvokst på en øy utenfor Ålesund, men Trondheim er den byen jeg føler meg hjemme i. Trondheim er, etter min mening, den perfekte kombinasjonen av internasjonal story og koselig småby. Jeg håper Trondheim kan fortsette å utvikle seg som «Teknologihovedstaden», men minst like viktig er det at vi blir en kommune som går foran og viser hvordan vi kan skape grønne og inkluderende samfunn. Jeg har stor tro på at vi kan få til begge deler.

Gjennom hele oppveksten har jeg vært nysgjerrig og utforskende. Jeg elsker å snakke med nye mennesker og fordype meg i nye tema. Samtidig har jeg alltid hatt en sterk rettferdighetssans, og det har ført til at jeg reagerer kraftig på urett når jeg møter på den i samfunnet. Med tiden har dette utviklet seg som et brennende engasjement for marginaliserte og misforståtte grupper. Selv om jeg egentlig er konfliktsky og innadvendt som person hiver jeg meg gjerne inn i politiske diskusjoner og debatter – fordi det er for viktig til å la være. Jeg er villig til å kjempe for dem som ikke alltid er i stand til å ta kampen selv, inkludert fremtidige generasjoner. Helt sentralt i tankegodset til De Grønne står solidaritet med alle mennesker, og det er nettopp derfor jeg har valgt å engasjere meg i MDG.

Det viktigste jeg kan tilføre som kandidat er et sterkt engasjement og en utålmodighet etter å få gjennomført politikken vår i praksis. Jeg er selv medlem av programkomiteen og jeg mener vi sitter på mange gode forslag som kan endre Trondheim til det bedre.

9. kandidat Ask Ibsen Lindal

Ask er i dag en av MDG Trøndelags to talspersoner. Han gikk ut med en ingeniørgrad i fornybar energi ved NTNU høsten 2018 og jobber i dag som konsulent i Powel, med ansvar for driftsstøttesystemer for kraftbransjen.

Ask var MDG Hitras representant i fylkesstyret 2011-2012, og deretter MDG Trondheims representant til 2014. Fra 2015 til 2018 har han vært styremedlem og medlemsansvarlig i MDG Trondheim. Ask har deltatt aktivt i ett lokalvalg og to Stortingsvalg, der han i 2017 var ansvarlig for valgkampen i Sør-Trøndelag.

Ask er ikke redd for å kalle seg selv en «grønn populist». Han mener at vi må fronte de sakene som fenger, og som gir folk en «ja!»-følelse når de hører hva vi vil oppnå politisk. At vi må tørre å ta eierskap til våre saker og stå støtt ved våre meninger – også i perioder hvor de kan virke upopulære. Vi må jobbe langsiktig, appellere til våre kjernevelgere og gradvis utvide denne velgermassen om vi på sikt skal kunne bli et stort parti. Lokalt må vi vise velgerne hvor like Ap og Høyre er på mange saker og kapre det store rommet som tradisjonelt sett har eksistert mellom disse partiene.

10. kandidat Siv Maren Sandnæs

Siv Maren er 30 år, oppvokst i Klæbu, og har etter noen år borte flyttet tilbake dit, så hun kjenner godt til det som snart blir Trondheims nye bydel.

Utdanningsbakgrunnen hennes er bachelor i utviklingsstudier og master i internasjonale miljøstudier. Nå har hun også begitt seg ut på en master i fysisk planlegging, så arealplanlegging og byutvikling er et tema hun synes er spennende!

Siv Maren har jobbet som politisk rådgiver for bystyregruppa til MDG her i Trondheim siden november 2016 og kjenner godt til saksgang og prosedyrer og har fulgt bystyregruppa i gruppemøter. Hun har jobbet tett på Hilde Opoku og Ola Lund Renolen i deres rolle som heltidspolitikere og deltatt i budsjettforhandlinger og andre forhandlings- og fellesmøter i samarbeidskoalisjonen.