Biologisk mangfold i Trondheim

Miljøvernministeren lover å kjempe for at FNs senter for biologisk mangfold skal legges til Trondheim. Byens politikere gnir seg i hendene over muligheten for flere arbeidsplasser, og uttrykker sin enorme interesse for – biologisk mangfold.

Dessto underligere at de samme politikerne med glatt ansikt vedtar å asfaltere over en av Trondheims viktigste biotoper for biologisk mangfold.

27. august skal bystyret nemlig gjenta sitt vedtak om å bygge en parkeringsplass for 200 biler på våtmarksområdet til Vikeraurtjønna. Fra arbeiderpartiets side er man lettet over å ha funnet en løsning som tilfredsstiller utbyggerne. Så kan man jo spare det biologiske mangfoldet til festtalene.