Fotocredit:

Bilen er elefanten i Olav Tryggvasons gate

Når vi diskuterer løsninger for Olav Tryggvasons gate, må vi diskutere bilen, skriver Tore Dyrendahl i et innlegg i Adresseavisen.

22. februar 2019

Av Tore Dyrendahl

Publisert i Adresseavisen, Fredag 22. februar, 2019

 

Tore O. Sandvik skriver i et leserinnlegg i Adressa 20.2. at sykkelen er prioritert høyest i gata og viser til prioriteringspyramiden. Han hopper pent over at rådmannen i Trondheim skriver at det er bilen som primært fører til forsinkelsene for alle de som reiser med bussen, ikke sykkelen. Bilen er for øvrig plassert nederst i pyramiden Tore O. viser til.

Hvis vi skal få ned reisetida for bussen gjennom Midtbyen må vi først gjøre slik rådmannen i Trondheim har foreslått, enten å stenge Bakke bru for bilister vestover eller ha påbudt svingretning til høyre etter Bakke bru. Disse tiltakene vil ha størst effekt for å slippe bussen fram.

Hvis det er et problem at overhenget på bussen svinger inn i sykkelfeltet, kan en mulig løsning være å fjerne møbleringen ved krysset slik at bussfeltene kan gjøres bredere ved Søndre gate. Ellers vil vi høre hva de trafikkyndige sier om trafikksikkerheten og om det kan være flere alternativer til å bedre trafikksikkerheten. Hvis trafikkyndige sier at det er så trafikkfarlig at vi ikke kan ha sykkelfelt, bør vi få på plass en alternativ rute for syklister i en parallellgate, slik at de kan få trygge ruter gjennom Midtbyen.

Sandvik sier også han «slaktes» og er useriøs av SV, KrF og MDG. Ordet «slakter» har ikke jeg brukt, det er nok en journalistisk vinkling, mens SV får stå for bruk av ordet «useriøs». Vi ønsker gjerne debatt om hvordan vi skal sørge for at det blir lettere å gå, sykle og reise kollektivt på en trygg og effektiv måte. Men når vi diskuterer løsninger, kan vi ikke se bort fra elefanten i Olav Tryggvasons gate, bilen.