Årsmøte 2016

Lørdag 30. januar kl. 11.00 avholdes årsmøtet for Miljøpartiet De Grønne i Trondheim i Sandgata 30

21. januar 2016

Årsmøtet er det viktigste møtet i Miljøpartiet De Grønne Trondheim. Da møter alle (betalende) medlemmer med lik stemme og er med på å bestemme veien videre for lokallaget. Det gjøres opp status etter fjoråret ved presentasjon av årsmelding og regnskap, og linjer for det nye året trekkes opp i det budsjett og årsplan vedtas – og ikke minst velges det lokallagsstyret som skal stå i bresjen for å gjennomføre det årsmøtet går inn for.

Alle medlemmer har fått innkalling og sakspapirer til årsmøtet.

Fristen for å sende inn forslag og saker til årsmøtet har gått ut, men møt opp for å avgi din stemme, og for å møte trivelige partifeller. Vi minner om at det kun er medlemmer som har betalt kontingent i 2015 eller 2016 som har stemmerett ved årsmøtet. Unntaket er nye medlemmer eller medlemmer som melder seg inn etter opphold. Disse får stemmerett og blir valgbare fire uker etter at kontingenten er betalt.

Vel møtt!