Albert ser deg!

– Det er mye som går rett vei i byen for tiden når det gjelder kunst og kultur, og denne utstillingen viser søndag.potensialet til både Dora som kunsthall i Trondheim og for at kunstmiljøet i Trondheim skal kunne markere seg enda mer i nasjonal målestokk, sa Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne) i sin åpningstale til utstillingen Adorable.