Adressa om valgkampåpninga 24.08.2011

Spent Opoku med nytt parti

De Grønnes andrekandidat Hilde Opoku klargjør valgboden i Kongens gate. I bakgrunnen veteranen Jan Bojer Vindheim. Foto: Ivar Mølsknes

 

Bodene er på plass i Kongens gate. Omsider er valgkampen kommet skikkelig i gang i Trondheim.

Mobil: 951 98 697
Publisert: 22.08.2011 kl. 15:13
Endret: 24.08.2011 kl. 16:20

En av dem som har de største forventninger til årets lokalvalg er Hilde Opoku. Etter å ha vært en markant representant for SV, blant annet som leder av Oppvekstkomiteen, er hun i høst kampkandidat for Miljøpartiet De Grønne.

Hun vil ikke snakke mye om hvorfor det ble konvertering til et enda grønnere alternativ i november 2010. Men det er på det rene at SV ikke ville renominere Opoku på kommunevalglisten. Hun ble i stedet tilbudt en listeplass på fylkestingslisten. Det var hun ikke interessert i.

Opoku har en tøff oppgave foran seg om hun skal lykkes å bli representant for De Grønne i Trondheim bystyre de kommende fire årene. For det første krever et redusert bystyre flere stemmer bak hver enkeltrepresentant. For det andre har Adresseavisens målinger ved to anledninger det siste året vist en folkevalgt forsamling helt uten De Grønne. Ved de to siste målingene har De Grønne vært inne med én. Og for det tredje har De Grønne kumulert hele fire kandidater. Dermed blir det et innbyrdes oppgjør mellom disse hvem som skal bli nummer en og to.

Dreven rival

En av dem Opoku skal kjempe mot, er veteranen Jan Bojer Vindheim med flere perioder bak seg i bystyret. Vindheim mener selv at meningsmålingene ikke har fanget opp De Grønne i rimelig grad. Han er ganske trygg på at dersom partiet får et par hundre stemmer i tillegg til de to prosentene som ble resultatet i 2007, er De Grønne inne med to.

Opoku er veldig klar over at kampen om taburettene blir hard. Men verdien av å komme inn, er betydelig.

– Det gir oss muligheten til å komme til orde. Det er viktig.

Adopterer grønne saker

Hun kan konstatere at flere av De Grønnes standpunkt i ulike saker, er adoptert av andre partier. Nå sist plassering av godsterminalen. Det var Vindheim i Byutviklingskomiteen som fikk gjennomslag for at Trolla skal utredes videre. Nylig klargjorde SV at også de vil til Trolla.

– Trolla er det klart beste alternativet, både når det gjelder byutvikling og miljø, med tanke på togforbindelsen til Oslo. Det er også viktig for videre utvikling av Nyhavna. Der skal vi både ta vare på noe, og bygge noe nytt, sier De Grønnes andrekandidat.

Hun peker også partiets pådriverrolle når det gjelder bybane. Gråkallen er nå inne i Miljøpakken og er sikret drift til 2025. Men De Grønne vil gå lenger og ønsker utvidelse til Brøset og Dragvoll. Særlig bybane til Dragvoll fremstår som velegnet når bussene har problemer med å avvikle den store passasjertrafikken. Diskusjonen går nå på om en kollektivtunnel fra Bakke bru til Valentinlyst skal utredes kun som busstunnel eller som en kombinert buss/-baneløsning. De Grønne fikk de øvrige partiene med på utredningen.

Ifølge Vindheim vil De Grønne holde fast på tunnel utelukkende for bane.

Opoku ser behovet for å knytte Dragvoll tettere til sentrum etter at éncampustanken ble lagt på is. Om en sammenslåing ved Gløshaugen skulle komme, vil Dragvoll trolig bli omgjort til et leilighetskompleks. Behovet for transport blir neppe mindre om dette slår til.

Behov for nyanser

Både innenfor oppvekst- og kultursektoren ser De Grønne behov for nyansering i forhold til gjeldende politikk på venstresiden.

– De Grønne er for offentlige løsninger. Mer grunnleggende for barns behov enn de øvrige partiene på venstre fløy som har vært veldig fokusert på de voksne den siste tiden. Vi vil være en motvekt til dette. Vi mener det er blitt for mye institusjonalisering av barndommen. Alternativene, som kontantstøtte, krymper. Valgfriheten er i ferd med å forsvinne. Vi ønsker å videreutvikle kontantstøtten for å unngå at den blir en passiv utvei for innvandrerkvinner, kanskje ved å gjøre den mer fleksibel.

Opoku sier hun i dag har et godt forhold til sine gamle partikolleger i SV

– Prosessen har gått seg til. Jeg opplever at folk som kjenner meg har forstått. Jeg har fått mange tilbakemeldinger med oppfordring om å fortsette med politikk. Og det vil jeg.