12 grunner til å stemme grønt

De Grønne har sittet i bystyret i Trondheim i 20 år allerede. Vi vet hvordan vi får gjennomslag for grønn politikk, og tenker i kommende periode å fokusere på følgende viktige, grønne saker for Trondheim:

 

1: Bybane til Brøset, med forbindelser til Brundalen og Dragvoll
2: Lokalt biogassanlegg som kan forsyne bussene med fornybart drivstoff
3: Godsterminal i fjellhall, med tunnel for framtidig lyntog.
4: Ingen eiendomsskatt på vernede bygninger.
5: Flere kommunale utleieboliger.
6: Økt kvalifisert bemanning i omsorgen for store og små.
7: Flere spesialpedagoger i skolen.
8: Et Dyrenes Hus i Trondheim, hvor hjemløse kjæledyr blir tatt vare på og omplassert.
9: Human og brukerorientert rus-omsorg.
10: Flere frie midler til uavhengige kunstnere.
11: Idrettsanlegg tilrettelagt for alle.
12: Enklere regler for arbeidsinnvandring.

 

Les mer fra vårt valgprogram på våre valgkampsider her.

 

Takk for at du gir oss din stemme 12. september!