1. mai med Trondheim MDG

2015-04-28 16.54.16

Vi i Trondheim MDG meiner at 1. mai er ein viktig dag sidan den grønne ideologien baserer seg på medmenneskelegheit og solidaritet, og vi deler engasjementet for internasjonal solidaritet og eit godt arbeidsliv.

Sosial utjamning, som arbeiderbevegelsen tradisjonelt har jobbet for, er en forutsetning for å lukkast med ei betydelig og god grønn omstilling av økonomien, arbeidsplassane og samfunnet for øvrig. Difor danner vi i år igjen en grønn avdeling i 1. mai-toget, og vi håper mange blir med oss. Oppmøte blir ved Katedralskolen frå 12.00 og toget går kl. 13.00.

Etter toget og folkemøtet på torget er alle invitert til politisk sosialisering på Kafé Soil, frå ca. 15.00 (så fremt det er plass). For de som vil møte og sosiaisere med andre engasjerte MDGarar, så er dette absolutt plassen å vere!

For de som frekventerer facebook så er dette linken til arrangementet


Vennlig hilsen
Miljøpartiet De Grønne i Trondheim
v/styret