Øysand må utredes

Debatten hittil viser at politikere fra ulike partier er positive til at ideen blir lansert. Til og med Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne brukte ord som «endelig noe nytt» og «friske fraspark» da tankene ble lagt frem for representantskapet i Trondheim Havn.