Konstituerende bystyremøte

Torsdag 22. oktober ble bystyret konstituert, og vi har fem representanter og grønn varaordfører i Trondheim! En historisk kveld, med andre ord, der forventning og iver prega salen. Gruppa vår ser fram til å jobbe for en grønnere by i selskap med alle de andre som deltar i den demokratiske dugnaden.

På møtet ble det blant annet valgt ordfører, varaordfører og medlemmer til de ulike komiteene. Slik ser fordelingen ut for oss:

Hilde Opoku: Varaordfører og medlem av formannskapet.
Ola Lund Renolen: Byutviklingskomiteen
Mari Bremnes Ese: Oppvekstkomiteen
Vegard Bilsbak: Helse- og velferdskomiteen
Line Fjørstad Ingebrigtsen: Finans- og næringskomiteen

På disse nettsidene kan du finne møtekalender og alle sakspapirer til bystyre- og komitémøtene:
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender