Bystyregruppa 2011-2015

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1989. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. Miljøpartiet De Grønne har i dag to representanter i bystyret, Jan Bojer Vindheim og Hilde Opoku.

12. juni 2015

Jan Bojer Vindheim

Jan Bojer Vindheim har vært Bystyrerepresentant for MDG siden 1991. Han er leder av byutviklingskomiteen og har tidligere vært leder for arbeidet med klimahandlingsplanen til Trondheim kommune. Jan står som 1. kandidat på fylkeslista ved valget i 2015.

Tlf: 72 84 53 18
Mobil: 976 59 832
Epost: jan.vindheim@mdg.no

Twitter: @vindheim

Hilde er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Trondheim bystyre og er også partiets nasjonale talsperson. Hun er nestleder i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen. Hun har vært lokalpolitiker i tre perioder, to av dem som leder for oppvekstkomiteen. Hun meldte overgang fra SV i 2010, og ble valgt inn for De Grønne ved valget i 2011. Hilde er vår 1. kandidat ved valget i 2015.

Mobil: 901 63 908
Epost: hilde.opoku@mdg.no

Twitter: @hildeopoku
Blogg: http://mdg.no/blogg/hilde

Hilde Opoku
Bystyresekretær Eline Hansen Næset

Eline Hansen Næset jobber i en 20 % stilling som bystyresekretær, i tillegg til å være regionsekretær for Midt-Norge.

Mobil: 458 07 370
Epost: eline.hansen.naset@mdg.no