Våre krav til nytt flertall i Trondheim 

Uten MDG har hverken Høyre eller Arbeiderpartiet en god plan for framtidas Trondheim. Hvem som blir ordfører betyr ingenting med mindre det følger med nyskapende og ambisiøs politikk. Når klimagassutslippene ikke kuttes raskt nok og naturområder trues av nedbygging spiller det liten rolle om ordføreren har en rødlig eller blålig gråtone. Kun MDG har viljen og løsningene til å gi en ny retning for Trondheim. 

 

Bilfritt byliv 

I framtidas Trondheim har vi ingen utslipp. For å få til det må det bli enkelt å komme seg rundt i byen. Miljøpartiet De Grønne vil gi byens arealer tilbake til folk. For store deler av byen okkuperes i dag av parkeringsplasser og biltrafikk. Disse områdene kunne politikerne gjort om til sosiale og trivelige møteplasser. En konsekvens av at vi ikke har nok attraktive byrom er at fritidstilbudet for familier i sentrum er for dårlig. I dagens Norge hvor flere sliter økonomisk, er det ekstra viktig å sørge for at man kan leve sosiale liv selv om man har lite penger. Derfor vil vi gjøre om asfaltørkener til levende byrom med parker og lekeplasser. 

Dessverre har Arbeiderpartiet og Høyre vist gang på gang at de ikke har den nødvendige viljen til å redusere biltrafikken i byen. I stedet for å gjøre gatene i byen til steder folk ønsker å være, så har de prioritert dem som kun kjører forbi. Det er dårlig for klimaet, og for folk. 

Med jevne mellomrom er lufta i Trondheim så forurensa at folk blir bedt om å holde seg hjemme. Vi mener det er hårreisende at de andre partiene avfeier dette i stedet for å komme opp med løsninger. Helseskadelig luftkvalitet går først og fremst ut over de som har dårligst råd. Det er de som bor nærmest trafikken, og det er de som ikke kan ta hjemmekontor når det passer dem. Bilfritt byliv handler om å dele på plassen, kutte klimagassutslipp og gjøre byen bedre å bo i. 

 

Trygge og sammenhengende sykkelveier 

Folk får utrolig mye frihet når vi kan forflytte oss trygt til fots og på sykkel. Spesielt gjelder dette barn som ikke har luksusen av å bli kjørt til sine fritidsaktiviteter. Mange steder i byen er det i dag direkte farlig å sykle fordi det ikke har blitt prioritert å lage sammenhengende sykkelveier. Som alle foreldre, er de med lav inntekt bekymra for sikkerheten til barna sine når de ferdes. I verste fall betyr utrygg infrastruktur at noen blir ekskludert fra å delta på fritidsaktiviteter. Utbygging av sykkelveier gir flere barn trygge skoleveier, og det gjør at de fattigste blant oss kan komme seg billig, raskt og effektivt på jobb, uten å måtte kjøpe og vedlikeholde en bil. Satsing på sykkel er moderne, sosial og framtidsrettet byutvikling.

 

Bedre og billigere kollektivtransport 

Det finnes ingen vei til et klimavennlig og rettferdig Trondheim uten et skikkelig kollektivtilbud. Det er de med dårligst råd i Trondheim ikke kjører bil. Å gjøre det billigere og enklere å reise kollektivt er derfor et av de viktigste sosiale tiltakene man kan gjennomføre. I dag er tilbudet altfor dyrt, og det begrenser folks bevegelsesfrihet. Vi skal redusere billettprisene for alle, men spesielt er det viktig at de som har minst til overs får reise billigere. Derfor vil vi helt konkret at studenter skal få halv pris på månedskort, og at flyktninger skal få reise gratis. Slik legger vi til rette for at hele befolkninga får tilgang på hele byen. 

 

Naturvern og bynatur

MDG står opp mot de grå partiene og utbyggerne som vil bygge betongklosser på folks turstier og bålplasser. For at folk skal kunne leve aktive og gode liv med tilgang på friluftsområder må mer av nærnaturen i Trondheim vernes. Når man bygger ned natur, så tar man fra fellesskapet til fordel for et lite mindretall. Derfor vil MDG verne Tillermarka, og opprette bynaturpark på Lade. Debatten i denne valgkampen har vist at folk er lidenskapelig opptatt av sine nærmiljøer, og MDG står side om side med dem som kjemper for å bevare den. Livskvalitet handler ikke bare om de store tingene, men om det som er nært og kjært. Utviklinga hvor Arbeiderpartiet sammen med Høyre ødelegger natur som om den var gratis må stoppes. De som skal samarbeide med MDG må være med på en ny retning. 

 

Gratis, sunn, og bærekraftig skolemat 

Alle barn skal ha like gode forutsetninger for god læring, og det vil MDG gi dem. Nå som prisene på mat har økt, er det ekstra viktig å gi elevene i Trondheimsskolen et gratis måltid. Vi vet at det er store forskjeller blant elevene når det kommer til mat. MDG kjemper for å jevne ut forskjeller i samfunnet, og skolen skal ikke være en arena med tydelige skiller mellom fattig og rik.