Toppkandidater

HildeVår 1. kandidat Hilde Opoku (f. 1968) er utdannet statsviter med fordypning i industriell økologi. Hun er født og oppvokst i Trondheim, men har studert og jobbet i så forskjellige land som USA, Ghana, Island og England.

Hilde er partiets nasjonale talsperson og gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Hun har vært lokalpolitiker i tre perioder, to av dem som leder for oppvekstkomiteen. Hun meldte overgang fra SV i 2010. Som lokalpolitiker har Hilde fått til mye innenfor oppvekst, klima og miljø.

«Jeg ønsker å ta i bruk hele partiet for å styrke vår politiske relevans for lokalsamfunnene og folks hverdag. Skal vi nå klima- og miljømålene og fremme et medmenneskelig samfunn, må dette avspeiles i alle sider av politikken»

Hjertesaker:

 • Framtidsbyen må ha trivsel og miljø i fokus for byutviklinga med flere sosiale møteplasser i byrommene våre – gjerne over en blomsterkasse med grønnsaker.
 • Vi må fortsette å bygge smartere og samtidig få ned investeringskostnadene.
 • Vi trenger større variasjon på innholdet i eldreomsorgen og læringsformer i skolen – det handler om livskvalitet.

 

MariMari Bremnes Ese (34 år f. 1980), 2. kandidat, er utdanna grafisk designar og er leiar for Framtiden i våre hender i Trondheim. Ho er født og oppvakse i Sogn, men har vore store deler av barndommen i Kenya og Zambia.

Mari er ein idealist og vier store deler av tida si til frivillig arbeid, særleg knytt til klima- og miljøarbeid. Mari har trua på at eit godt samfunn er eit samfunn som tar vare på medmenneske, så vel som jorda vi er avhengige av. Vi må finne tilbake til ein del grunnleggande verdiar.

«Forbruk og vekst er ikkje gode målingar på kor godt eit samfunn er. Eg trur at me kan løyse mange av klimaproblema vi står overfor i dag ved å skape eit varmare samfunn der me inkluderer alle og der vi tar ansvar for kvarandre. Derfor må me skape miljøpolitikk i alle politiske sektorar. God menneskepolitikk gir god miljøpolitikk.»

Hjertesaker:

 • Skape meir fellesskap og fleire inkluderande plattformer som gode alternativ til forbrukskultur og individualisme
 • Ein rausare og meir fleksibel norsk skule med mindre fokus på testing og kompetansemål og meir fokus på sjølvinnsikt, følelsar og medmenneskelegdom
 • Auke bevisstheten rundt mat som ein verdifull ressurs, matkasting, vegetarmat og kosthold

 

OlaVår 3. kandidat Ola Lund Renolen (f. 1964) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv. Ola har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Han kom for alvor inn i MDG som aktivt medlem etter stortingsvalget i 2013.

Ola håper på en plass i bystyret til høsten og prognosene ser lovende ut.

«Det samfunnet vi har fått er på godt og vondt et resultat av spennet og spillet mellom det røde og blå. De utfordringene dette samfunnet nå står overfor tror jeg ikke løses best i det samme spennet. Derfor trenger Trondheim og Norge et sterkt grønt alternativ. Det politiske kartet i form av en endimensjonal strek som er rød til venstre og blå til høyre må bli en todimensjonal trekant som er grønn i toppen»

Hjertesaker:

 • En mangfoldig og dynamisk kulturpolitikk
 • Godt bomiljø langs Elgesetergate og Innherredsveien, samt revitalisering av bryggerekka i Kjøpmannsgata og bybane!
 • En offensiv boligpolitikk som senker inngangsbilletten til boligmarkedet

 

18387319068_f0ce7b6903_zVegard Bilsbak (f. 1984), 4. kandidat, er utdanna sivilingeniør i Energi og miljø på NTNU og har sidan endt utdanning jobba som prosessingeniør innan olje- og gassbransjen i Bergen og Trondheim. Privat har han utvikla eit stadig sterkare engasjement for samfunn, miljø og klima; etter retur til Trondheim har Vegard blant anna vore aktiv i Framtiden i våre hender og Medalhus andelslandbruk.

Etter snart 6 år som halvt grøn, halvt svart sluttar Vegard no som oljeingeniør for å satsa fullt ut på det grøne. Ved sida av bystyreplass, starter han frå hausten av som grøn gründer ved hjelp av sitt eigne oppsparte oljefond.

«Omstilling til eit berekraftig samfunn krev endring nedanfrå og opp – politikarar må legga til rette for at sterkare lokale fellesskap kan skapa den grøne innovasjonen me er avhengige av!»

Hjertesaker

 • Nøkkelen til eit berekraftig samfunn er sterke lokale fellesskap
 • Me må ta tilbake maten vår gjennom urban dyrking og fleire andelslandbruk
 • Grøne arbeidsplassar krev større demokratisk medverking frå dei tilsette
 • Vekstbasert forbruksøkonomi må gje plass til ein frivillig økonomi fundert på tillit, samarbeid, sirkulasjon og gjenbruk