Samarbeidsplattform 2015-2019

I Trondheim sitter Miljøpartiet De Grønne i posisjon sammen med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

2. november 2015

Denne koalisjonen blir kalt sentrum-venstre-koalisjonen. Disse partiene ble enige om en samarbeidsplattform for perioden 2015-2019. Denne plattformen kan du lese her.