Rødgrønt budsjett 2021

Her kan du lese det rødgrønne forslaget til budsjett for 2021. Dette behandles på bystyremøtet i desember.