Vennskap med Israel

Når Trondheim SV nå går inn for å bryte Trondheims vennskapsforbindelse med den israelske byen Petach Tikva må det være av indremedisinske grunner. I den grad israelerne ville bry seg om en slik fornærmelse vil det styrke deres følelse av å være truet og isolert. Det kan rett og slett styrke undertrykkelsen av palestinerne.

Nå er det heldigvis bredt flertall i Trondheim bystyre for å opprettholde forbindelser med begge sider i denne konflikten. De Grønne var blant dem som krevde at forbindelsen med Petach Tikva måtte styrkes da Bystyret for noen år siden vedtok å innlede en vennskapsforbindelse med den palestinske byen Ramallah.

Vi er glad og stolt over at byen vår viser sin solidaritet med det palestinske folket gjennom det nære samarbeidet med Ramallah. Samarbeidet med Petach Tikva gir også verdifulle impulser, ikke minst i form av kulturell utveksling.

Miljøpartiet De Grønne er overbevist om at fred og forsoning bare kan komme gjennom dialog og menneskelig kontakt. Nettopp fordi vi er forferdet over mange israeleres holdning overfor palestinerne, mener vi det er nødvendig og riktig å holde kontakt med Petach Tikva.

Jan B. Vindheim

bystyrerepresentant for De Grønne