NYTT STYRE

Talspersoner
Talspersoner for Trondheim MDG, Bente Aina Ingebrigtsen og Andreas Bergsland

Trondheim MDG fikk på årsmøtet 4.februar nytt styre. Talspersoner er Bente Aina Ingebrigtsen og   Andreas Bergsland (bildet). Øvrige styremedlemmer er Ingunn Moen, Ingunn Moen, Einar Løken (for Grønne Studenter), Trine Harbak (for Grønn Ungdom) og Jan Bojer Vindheim for Bystyregruppa. Atle Kjærvik, Mona Undisdatter, Geir Arne Kjønnstad og Anniken Wullum er vara.