Nytt styre i Trondheimslaget

På årsmøte i Miljøpartiet De Grønne Trondheim ble det valgt et nytt styre, og antall styremedlemmer økte fra 3 til 5. Styret består nå av talsperson Ruca Maass, sekretær Olle Malmring, kasserer Gunnar Klepp, og styremedlemmene Nora Nystuen (bystyrekontakt) og Mona Undisdatter.

De Grønne i Trondheim gleder seg over økt engasjement i lokallaget, og håper på at medlemstallet fortsetter å stige gjennom det kommende året.

– Med to representanter i bystyret har vi faktisk mulighet til å påvirke hvordan det er å leve i Trondheim, sier nyvalgt talsperson Ruca Maass. – Men grønn politikk starter der folk er. Lokallaget skal bruke året til å gjøre vår politikk synlig også utenfor rådhuset. Vi vil fortsette vår fokus på offentlig rom og kollektivtransport, siden det er to viktige sider ved et godt byliv. Der trengs det forbedring i Trondheim!

MDG Trondheim ser dessuten fram til en aktiv stortingsvalgkamp med bystyrerepresentant Harald A Nissen som førstekandidat i Sør-Trøndelag.