Møt våre kandidater 2011

Miljøpartiet De Grønne har i år fire kumulerte kandidater ved kommunevalget i Trondheim:

 

Jan B VindheimJan Bojer Vindheim har vært med i bystyret siden 1991, det meste av tida som medlem av Byutviklingskomiteen. For øyeblikket er han leder i Komiteen for Kultur, Idrett og Friluftsliv Han har også ledet Klimautvalget og vært med i styret for Trondheim Renholdsverk. Han har mange tillitsverv utenom bystyret, blant annet er han styreleder i Trondheim Bilkollektiv og styremedlem i Vennskap Trondheim Keren og Fortidsminneforeningens trønderske avdeling.

Jan B. Vindheim jobber først og fremst med byutvikling, men er også engasjert i internasjonal politikk.

Blogg: Vindheimbloggen

Nettside: Vindheimgarnet

Twitter: Vindheim

 

Hilde Opoku er født og oppvokst i Trondheim, men har også hentet impulser fra å ha studert eller jobbet i så forskjellige land som USA, Ghana, Island og England.

Hun er utdannet statsviter, med fordypning i Industriell Økologi. Hilde mener all politikk også er miljøpolitikk, og har siden hun første gang ble innvalgt i Bystyret jobbet for å integrere miljøhensyn bredt i kommunene. Hun har initiert flere av de tiltakene kommunen i dag jobber ut fra for å spare energi, redusere forbruket og øke andelen økologisk mat servert i kommunen.

Fra 2003 og ut 2010 satt hun som leder for Oppvekstkomiteen, men gikk over til Kontrollkomiteen når hun meldte overgang til Miljøpartiet de Grønne.  Den viktigste politiske årsaken til overgangen, forklarer hun ut fra den stadig institusjonaliseringen av oppveksten til barn og unge i Norge i dag – som hun mener har gått fo rlangt i å fjerne seg fra barns naturlige grunnbehov all den tid det ikke finnes alternativer for barn og familier som ikke passer inn  dette stramme mønsteret.

Hun er opptatt av å styrke demokratiet og demokratiske prosesser, og har lagt grunnlaget for skolenes representasjon, som del av byens unges opplæringstilbud, i Ungdommens Bystyre.

Hilde vil i perioden jobbe for å styrke barneperspektivet i oppvekstpolitikken, videreutvikle den ambisiøse miljøpolitikken byen har starte med og sammen med partiet for øvrig videreføre MDG sin mangfoldige satsning på kulturarbeide i kommunen. Trykk her for å se videoen med Hildes appell i TVAdressa:

Twitter: Hilde Opoku

 

Ruca Maass (31) er ergoterapeut og høgskolelektor. Hun kom til Norge fra Tyskland i 2000, og har siden bodd i Trondheim. Hun ble med i Miljøpartiets ungdomsorganisasjon Grønn Ungdom i 2002, og fungerte som talsperson for organisasjonen fram til 2007. Siden da har hun vært aktiv i Miljøpartiet De Grønne i Trondheim.

Politisk er hun svært opptatt av å bevare det offentlige rom, og skape levedyktige miljøer der folk bor. Hun har tro på at det er mulig å leve sammen og likevel være forskjellige, men at det trengs en rekke ulike møteplasser og muligheter til å gjøre noe sammen. I Bystyret vil Ruca jobbe for at Trondheim og dens bydeler bevarer sitt særpreg, og utvikler seg i tråd med beboernes egne ønsker. Ellers vil hun jobbe for flere ikke-kommersielle arenaer og aktivitetsmuligheter i Trondheim.

 

Jonas Blomberg Ghini kom til Trondheim for å studere energi- og miljøteknologi ved NTNU. Han er nettopp ferdig med andre klasse på linje  Energi og Miljø, og skal til høsten begynne sin spesialisering i det relativt unge fagfeltet Industriell Økologi.

Ett år etter å ha kommet til Trondheim var han med på å gjenoppstarte   Grønn Ungdom  i Sør-Trøndelag. Han ble  valgt til 1. talsperson, og sitter til slutten av det kommende høstsemesteret. I tillegg vil han tiltre som leder for studentorganisasjonen  «Teknologiporten FOKUS NTNU», hvis formål er å spre  miljøengasjement blant studentene ved NTNU.

Valg av studium viser hans engasjement i energispørsmål. I tillegg er det viktig for ham å tydeliggjøre problemene ved personlig forbruk og generell økonomisk vekst. Fanesaken Jonas vil fronte ved dette valget er å gjøre Trondheim kommune plastposefri innen 2015!

 

Hele valglista for  Miljøpartiet De Grønne i Trondheim finner du her.

 

Foto alle kandidatene: Håvard L. Johansen